Menü için tıklayınız

Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliği

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 12.7.2017 tarihinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliğine Dair bir toplantı düzenlenmiştir. Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda; Kanun Değişikliği önerisinin Başbakanlıkta olduğu ve değişiklikte yer alan maddelerden anlaşılamayanların tekrar bir sunum yapılarak değerlendirilmesinin amaçlandığı dile getirilmiştir.

 

Yapılan toplantıda İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak hazırlamış olduğumuz, konu ile ilgili, dosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin TAŞ’a iletilmiş ve kanunun sahada uygulayıcısı olan belediyelerin ve bu belediyelerde görev yapan Veteriner Hekimlerin de görüş ve taleplerinin alınması gerektiği vurgulanmış hatta belediye veteriner hekimleri ile birlikte bir toplantı daha yapılması gerektiği Oda Başkanımız H. Gökhan ÖZDEMİR tarafından ifade edilmiştir.

Aceleye getirilmeden yapılacak düzenlemelerle şekillendirilecek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun, hayvan haklarını tam anlamı ile korumasını, insanlarla hayvanlar arası ilişkileri ve halk sağlığını olumlu yönde etkileyecek biçimde uygulanabilir olmasını diliyoruz.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu