Menü için tıklayınız

Zoonozlara karşı halk sağlığının korunabilmesi için aşısız hayvan bırakılmamalıdır.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası aşılanma eksikliğinden ortaya çıkan Kuduz’la ilgili açıklama yayınladı. “Hayvan sevgisinin kıymetini bilip değerini vermek için dostlarımızın koruyucu aşılamalarını ihmal etmeyelim” çağrısının verildiği Başkan Gökhan Özdemir imzalı uyarı açıklaması şöyle:

DÜNYA KUDUZ GÜNÜ

“Dünya Kuduz Günü”nde amaç farkındalık yaratmak; hatırlatmak ve belki de bir hayat kurtarmak. Çünkü ne yazık ki halen dünya genelinde Kuduz kaynaklı hayvan ve insan ölümleri görülmektedir. Oysa Kuduz, hayvanlarda düzenli olarak yapılacak aşılamalarla önlenmesi mümkün bir zoonozdur.
Günümüzde hayvan sahiplenme sayısının eskiye oranla artmasına karşın ne yazık ki halen sahipsiz hayvan sayısında azalma görülmemektedir. Bu nedenle Veteriner Hekimler olarak, halk sağlığı açısından koruyucu hekimlik hizmetlerinin daha da önemli olduğunu Dünya Kuduz Günü aracılığı ile bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Her ne kadar evlerinde hayvan besleyenlerin, mahallelerindeki hayvanların beslemesini yapan gönüllülerin sayısı artmış olsa da ne yazık ki henüz bilinçli hayvan sahibi olma konusunda yeterli seviyeye ulaşılamamıştır.
Bilinçli hayvan sahibi ya da koruma gönüllüsü olmak; hayvan haklarında hedefe ulaşılması açısından da önemlidir.
Hayvanların beslenme, barınma ve sevgi ihtiyaçlarının yanı sıra sağlıklı olmaları da hayvan haklarının gereğidir.
Sağlıklı hayvan populasyonu için de, sahipli sahipsiz tüm hayvanların başta kendi sağlıklarının korunması amacı ile aşılamalarının mutlaka yapılması gerekmektedir. Özellikle kuduz gibi zoonozlara karşı halk sağlığının da korunabilmesi için tüm insanların aynı hassasiyeti göstermesi gerektiği unutulmamalıdır.
Hayvanların aşılanması, kayıt altına alınması, işaretlenmesi ve takiplerinin yapılması ve toplumun her kesiminde koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemine dair bilinç kazanılması için eğitimlerin düzenlenmesi kuduzla mücadelede etkin basamaklardır.
Hayvan sevgisinin kıymetini bilip değerini vermek için dostlarımızın koruyucu aşılamalarını ihmal etmeyelim.

H. Gökhan ÖZDEMİR
Başkan Yönetim Kurulu adına