Menü için tıklayınız

H. Gökhan Özdemir, '177. Yılda Düşündüklerimiz'

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Gökhan Özdemir'den Veteriner Hekimlik açıklaması

Kaynak: Gökhan Özdemir, '177. Yılda Düşündüklerimiz'

H. Gökhan Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

"Veteriner Hekimlik eğitim ve öğretimi ülkemizde ilk kez 1842 yılında İstanbul’da başlamıştır. Hayvan sağlığı temeline dayalı Veteriner Hekimlik mesleği, artık tüm dünyada Tek Tıp Tek Sağlık bakış açısı ile değerlendirilmektedir.

Çünkü Veteriner Hekimlik mesleği; Hayvan sağlığı temelinde insan sağlığı, gıda güvenliği, halk sağlığı, çevre sağlığı, hayvan refahı, hayvan hakları gibi hayatımızda ve dünyanın geleceğinde rol oynayan konularla doğrudan ilgilidir. 

2019 yılı itibariyle ülkemizde Veteriner Fakültesi sayısı 32 ye ulaşmıştır. Aslında gerçekten de ülke hayvancılığının, insanların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının güvencesi olan bu mesleğe dair fakülte sayısının fazla olması sorun olmamalıdır. Ancak fakültelerimiz çok sayıda mezun vermekte olduğu ve kamunun da Veteriner Hekime ihtiyacı olduğu halde kamu kurumlarında Veteriner Hekim istihdamı yetersiz düzeydedir.

Yine fakülte sayısından çok kalitesinin önemli olduğu düşünüldüğünde, mevcutta açılan Veteriner Fakültelerine teknik donanım ve alt yapı anlamında yeterli bütçenin ayrılmadığı ve yatırımın yapılmadığı görülmektedir. Bu da çok sayıda mezun, ancak kendini çok da iyi yetiştirme şansına sahip olamamış Veteriner Hekim demektir.

Eğitim şartlarının zorluğu, ağır ders programları ve yoğun teorik bilgi yüklemesinin yanında çok da iyi uygulama becerilerinin kazandırılması gereken Veteriner Fakültelerindeki eğitim şartlarının kaliteli olması, her zaman önceliklerimizden olmuştur.

Bizlerin de üzerinde emeği bulunan Fakülte Öğretim üyelerinin de emeklerinin karşılığını alabilmeleri için, ülkemize faydalı olacak seviyede donanımlı Veteriner Hekimler yetiştirebilmeleri gerektiği unutulmamalıdır. Bu yüzden YÖK başta olmak üzere tüm yetkililerden ricamız; Veteriner Fakültelerinin eğitimlerine yön verirken Tek Tıp Tek Sağlık bakış açısına bağlı kalarak karar vermeleridir.

Tüm yetkililerden; Üniversite giriş puanlarının yüzdelik dilimlerine getirilecek düzenlemelerde, fakültelerin teknik donanımlarının tamamlanmasına dair alt yapı çalışmalarında ve mezuniyet sonrası kamudaki açığı kapatmak için mutlaka yeterli sayıda Veteriner Hekim istihdam edilmesi konularında ülkemizin geleceği için daha doğru kararları hayata geçirmelerini bekliyoruz.Sadece insan için değil insanlık için çalışan Veteriner Hekimlik mesleğinin ülkemizde eğitim öğretime başlamasının 177. yılı kutlu olsun. "
 

Kaynak: Gökhan Özdemir, '177. Yılda Düşündüklerimiz'