Menü için tıklayınız

DENGEMİZİ BOZMAYALIM

İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI                  

15/06/17

   BASIN VE KAMUOYUNA

DENGEMİZİ BOZMAYALIM

Tüm dünyada doğaya ve doğal kaynaklara sahip çıkılması yönünde farkındalık oluşturmayı öngören etkinliklere ilgi giderek artmaktadır. Bunlardan biri de “17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü”.

Çölleşme toprakların verimsizleşmesine bağlı olarak doğal bitki örtüsünün yok olmasının yanı sıra elde edilen ürünlerin azalması ile sonuçlanmaktadır. Bu da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin zarar görmesi demektir. Ülkelerin gıda ve beslenme konusunda kendi kendine yetebilmeleri açısından da oldukça önemlidir.

Çölleşmenin engellenebilmesi için tarım faaliyetleri için uygun arazilerin uygun ürün elde edilmesi için kullanımı gerekmektedir. Elbette bir diğer önemli konu da çayır ve meraların kullanımı konusudur.

Hayvancılık ve tarım faaliyetleri açısından doğal kaynak ve varlıklarımızdan olan mera alanlarının varlığı ve korunması çok değerlidir. Hayvan beslemede önemli yere sahip meralar, hayvancılık sektörünün dışa bağımlı olmaksızın sürdürülebilirliği için vazgeçilmez kaynaklarımızdır.

Hayvancılık sektöründe hayvan refahı kapsamında, dünya organik ve doğal besiciliğe, dolayısıyla meraların aktif kullanımına yönelmişken, mera alanlarının azalmasına neden olacak uygulamalar yapmak, mevcut tarımsal vb. doğal kullanımda olan alanları sürekli imara açmaya yönelik politikalar izlemek ne yazık ki kısa vadede kentleşme açısından gerekli görülse de uzun vadede geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracaktır.

Bu nedenle koruma kullanma dengesi geleceğe yönelik hedefler belirlenerek yapılmalıdır.

Doğal dahi olsa hiçbir kaynak sonsuz değildir. Sahip olduklarımızın da bir ömrünün olduğunu ve bu ömrü uzatmanın koruma kullanma dengesini sağlamaktan geçtiğini unutmayalım.

Geleceğimiz için, çocuklarımız için en azından var olana sahip çıkalım.

Lütfen dengemizi bozmayalım.

 

                                                                                                                          H. Gökhan ÖZDEMİR

                                                                                                               İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı