Menü için tıklayınız

Belediye Veteriner Hekimleri Sayın Bakandan Teşekkür Bekliyor

Belediye Veteriner Hekimleri Sayın Bakandan Teşekkür Bekliyor


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun, hayvanlara daha geniş haklar tanıyan yasal düzenlemenin gündeme alındığına dair beyanı biz veteriner hekimleri sevindirmiştir. 
Ancak Sayın Bakanın röportajında "Hayvanları aşılıyoruz, çip takıyoruz, küpeliyoruz, kısırlaştırıyoruz, sahiplendiriyoruz " ifadesi yer almaktadır. Rakamlarla da 153.591 hayvanın kısırlaştırıldığı, 175.962 hayvanın aşılandığı, 39.393 hayvana çip takılıp sahiplendirildiği bilgisini vermiştir. 
Kamuoyu ile paylaştığı bilgiler doğrultusunda şu soruları sormak zorundayız;
Sayın Bakanım, 
Teşkilatınızda kaç tane veteriner hekim görev yapmaktadır? Kısırlaştırıyoruz ifadenize istinaden 153.591 hayvandan kaç tanesini Bakanlığınız personeli veteriner hekimleriniz kısırlaştırmış, 175.962 hayvanın kaç tanesini aşılamış? 39.393 hayvandan kaç tanesine mikroçip uygulamıştır?
Ne yazık ki yanıt hiçbiridir.
Çünkü tüm bu uygulamalar Belediye Veteriner Hekimleri tarafından yapılmaktadır. Kaldı ki hayvan haklarının temelinde olan hayvanların sağlıklı yaşam hakkı da Belediye veteriner hekimleri tarafından sağlanmaktadır. 
İşte bu nedenlerle gece gündüz demeden elini taşın altına koyan Belediye veteriner hekimlerini yok sayan röportajınız bizleri üzmüştür. 
Elbette Bakanlığınızın yatırımları ve destekleri bu işi yapmak istemeyen belediye başkanlarının bahanelerini ortadan kaldırmak için çok değerlidir. Ancak belediye başkanlarının ikna sürecinde sivil toplum kuruluşlarının çabaları ve biz veteriner hekimlerin ısrarlarının etkisi de yadsınamaz. 
Bakanlığınız Hayvanları Koruma Kanununda faaliyetleri uygulayıcıdan çok denetleyici konumundadır. Ki bu görevi bile tek başına yapmamaktadır. 
Dolayısıyla sokak hayvanlarına dair Bakanlık faaliyetlerinizi anlatırken denetimlere dair rakamlarınızı, uyguladığınız cezaları, yerel hayvan koruma görevlisi eğitimlerinizi anlatmanız daha uygun olurdu diye düşünüyoruz. 
Çünkü 5 kademeli çalışma yapıyoruz ifadesinde verdiğiniz tüm rakamlar belediyelerde görev yapan veteriner hekim meslektaşlarımızın emeğidir. 
Kanun çıktığı andan itibaren sizin şahsınızın bizzat konuyla ilgilendiğinizi, bu konuyu önemsediğinizi biliyoruz.

Hayvanları Koruma Kanununun elbette konuyla ilgili, hayvan sevgisini bilen bir bakan olarak sizin teşkilatınız uhdesinde yürümesini yıllardır olduğu gibi destekliyoruz. İnsanlar ve hayvanlar arası ilişkileri dengede tutarak doğal dengeye katkı koymaya dair çabalarınıza da saygı duyuyoruz. Ancak unutmayınız ki hayvan hakları, sağlığı, refahı ve rehabilitasyonu faaliyetleri veteriner hekimsiz olmaz. 
2004 yılından bu yana gelinen noktada yapılan başarılı işler varsa bunlarda belediye veteriner hekimi meslektaşlarımızın emek ve çabası yok sayılmamalıdır. Yine belediye başkanlarından gönüllü olarak bu iş için ciddi bütçe ayırıp yatırım yapanların katkısı da azımsanmayacak kadar değerlidir. 
Gerek mevcut çalışmalardan dolayı gerekse yasa tasarısında gelinen noktada, yaptığınız röportajdaki açıklamalarınızdan yola çıkarak şahsınızın bürokratlarınız tarafından yanlış yönlendirildiğinizi düşünmekteyiz. 
Biz veteriner hekimler ve meslek odaları olarak yıllardır olmaz denileni başarmış, gönüllü hayvan dostları ile pekçok faaliyete imza atmışken, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve meslek kuruluşlarımızın yok sayılmasına anlam veremiyoruz. 
Sayın Bakanım 
Hayvanları Koruma Kanunu bağlamında hem sorunun hem de çözümün odak noktasında olan veteriner hekimlere çok geç olmadan kulak vermenizi istiyoruz. 
İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak bu konuda yıllardır gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetler, çözüme dair Bakanlığınız dahil yetkililere sunduğumuz tüm dosyalar Odamız web sayfasında yer almaktadır. 
İster İzmir'de Odamızda ister Ankara'da makamınızda Hayvanları Koruma Kanununu İzmir ilinde olduğu gibi başarı ile yürütebilmeniz adına deneyimlerimizi size aktarmak için fırsat ve Belediye Veteriner Hekimlerine teşekkür bekliyoruz. 
Geçmişte belediye yöneticilerinin yaptığı yanlışların hesabının da mesleğimize kesildiğini düşünürseniz yıllardır bu önyargılarla yapılan hakaretlere karşın mesleğini hakkıyla icra etmeye çalışan meslektaşlarımıza hak ettikleri teşekkürü çok görmeyeceğinize inanıyorum.
Saygılarımla. 

H.Gökhan ÖZDEMİR
İzmir Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Adına
Başkan