Menü için tıklayınız

Kurban Bayramı

                                     İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

          BASINA VE KAMUOYUNA                   

                                                                                                                      25.08.17

            Her yıl olduğu gibi bu yıl da dört günlük Kurban Bayramı süresince bir yılda kesimi yapılan hayvan sayısının neredeyse dörtte birinin kesimi gerçekleştirilecektir. Bu da çok yoğun hayvan hareketlerine sebep olmaktadır. Hayvan hareketleri sırasında gerek hayvan refahının gerekse sağlığının kontrolü gerekmektedir.

            Bu kontrollerin, hayvan hareketlerinin başından itibaren hayvan satış ve kesim yerlerinde takiplerinin yapılarak gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle her ne kadar yasal düzenlemelerde bir zorunluluk bulunmasa da Kurban Bayramı sırasında yapılan kesimlerde Veteriner Hekimi kontrolünün gerekli olduğu unutulmamalıdır.

            Kurban hizmetlerinde yalnızca dört günde tamamlanan sürecin, aylar öncesinden başlayan doğru bir planlama ile yürütülmesi sayesinde halk sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği ve hayvan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi mümkün olacaktır.

            Kurban Hizmetleri Komisyonlarında Veteriner Hekimlere aktif görev verilmemesi sonucunda vatandaşlarımız madden ve manen zarara uğramakta, çoğu zaman zararlarının tazmini için muhatap bulamamaktadır.

            Dini anlamda öngörülen tüm şartlara uyabilmek için de aslında kurban hizmetlerinin Veteriner Hekimlerin kontrolünde olması gerektiği çok açıktır.

            Söz konusu dini görevin yerine getirilmesinde bir araç olarak görülen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bir canlı olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan kesim öncesi ve sırasındaki refahlarının sağlanmasına özen göstermek de dini bir sorumluluktur.

            Aynı şekilde kesim sonrası insan gıdası olarak tüketileceği dikkate alınarak da gıda güvenliğine dair hayvanın sağlıklı olmasından başlayan sürecin doğru işlemesini sağlamak için de Veteriner Hekimlerin denetimi önemlidir.

Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda; Halk sağlığı, çevre sağlığı, insan sağlığı ve hayvan haklarının korunduğu bir Kurban Bayramı geçirmenizi dilerim.

 

H.Gökhan ÖZDEMİR

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu adına

Başkan