Menü için tıklayınız

Bu Bayramı İyi Gözlemleyin

          TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ

          İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

BASIN VE KAMUOYUNA

Bu Bayramı İyi Gözlemleyin

         2019 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlandı.

            Bu tebliğ ile; hem ibadet olarak kurban kesiminin usulüne uygun olarak yapılması, hem hayvan refahının gözetilmesi, hem insan sağlığının gözetilmesi hem de çevre ve halk sağlığına uygun olarak kurban hizmetlerinin tamamlanmasını sağlamak amaçlanıyor.

            Tebliğde yer alan her bir madde gerçekten çok gerekli ve önemli hususları içeriyor. Ancak ne yazık ki her yıl Kurban Bayramında bu hususların çoğu kağıt üzerinde kalıyor.

            Kurban satış ve kesim yerlerinde hayvan sağlığı ve refahından sorumlu kurumlar ne kadar çabalasalar da halk sağlığına dair hassasiyetler herkes tarafından önemsenmediği sürece sonuç almak da mümkün görünmüyor.

            Biz Kurban hizmetleri kapsamında pek çok bilinmesi ve uygulanması gereken olsa da, bu kez sadece dört günlük bayramın hatırına dört tanesine dikkat çekmek istiyoruz.

            Birincisi; Hayvan hareketlerine dair kontrollerin hastalıkların yayılmasındaki önemi unutulmamalıdır.

            İkincisi; Hayvanların refahı aynı zamanda sağlıklı olmalarının da güvencesidir. Hayvan nakillerinde ve hayvan satış ve kesim yerlerindeki şartlar ideal olmalıdır.

            Üçüncüsü; Hayvan kesim yerlerinde Veteriner Hekim kontrolü olmaksızın kesimlerin yapılması halk sağlığı açısından risktir.

            Dördüncüsü; Kesim sonrası etlerin ve sakatatların tüketiminde gıda güvenliğine dair gereken önlemler alınmalıdır.

            2019 yılı Kurban Bayramı öncesinde özellikle hayvan sağlığı,  halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından önemli bu 4 ana hususun altını bir kez daha çizmek istiyoruz.

            Bir kez daha Veteriner Hekimlik hizmetlerinin hele de Kurban hizmetleri kapsamında koruyucu hekimlik hizmetlerinin temelinde yer aldığını hatırlatmak bizlerin görevidir.

            3. Tarım Şurası öncesinde tüm yetkililerin bu bayramı bir de bu açılardan bir kez daha çok iyi gözlemlemelerini ve mevcut sorunların çözümlerini hayata geçirmelerini diliyoruz.

H. Gökhan ÖZDEMİR

Başkan

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu adına