Menü için tıklayınız

Pandeminin Gölgesinde 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü

İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

 

 

                    BASINA VE KAMUOYUNA                                 06/07/2020

 

Pandeminin Gölgesinde 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü

Veteriner Hekimler başta olmak üzere tek sağlık uygulamalarının paydaşları zoonoz hastalıkları çok iyi bilmektedir. Ancak zoonozlar sadece bizler için değil toplumun tüm kesimleri için önemlidir.

Yüzyıllardır öncelikle hayvan sağlığı ile ilgilenen ve hayvanlarla yakın temasta olan biz veteriner hekimler için ciddi tehdit iken, zoonozlar artık toplumun tüm kesimlerini tehdit eden salgınlara dönüşmektedir.

Kısaca hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olarak bilinen zoonozlarla mücadelede koruyucu hekimlik hizmetleri esastır. Hayvan sağlığının korunmasına dair tüm hizmetlerin halk sağlığını korumaya yönelik olduğunun en net ifadesi zoonoz hastalıkların varlığıdır.

Ülkemizde mevcut zoonoz hastalıklar nedeni ile insan ölümlerinin minimum sayıda tutulmasında en büyük etken Veteriner Hekimlik hizmetleri ile hayvanlarımızın sağlıklı kılınmasıdır. Hayvanlarımızın aşılama faaliyetleri, hayvansal ürünlerin sağlık zinciri korunarak insanlarımıza ulaştırılmasının sağlandığı gıda güvenliğine yönelik hizmetlerin başarı ile yönetilmesi, zoonoz hastalıkların bir kısmında rol oynayan vektörlerle mücadele çalışmalarının doğru olarak yürütülmesi zoonozlardan korunmanın temel aşamalarındandır.

Zoonoz hastalıkların insan ölümlerinin yanısıra pek çok hayvanın da ölümüne neden olduğu, ekonomik anlamda da ülkelerin ciddi kayıplar yaşamasına neden olduğu unutulmamalıdır.

Halen meslektaşlarımız, tüm dünyada olduğu gibi; Kuş Gribi, Kist Hidatik, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Brusella, Tüberküloz, Şarbon, Deli Dana ve Kuduz olarak sayabileceğimiz, çok riskli hastalıklarla mücadele etmektedir.

Bu yıl Covid 19 pandemisinin gölgesinde geçirdiğimiz "Dünya Zoonoz Günü"nde beklentimiz; artık insanların evcil hayvanlara ya da yaban hayvanlarına karşı yanlış müdahalelerden vazgeçmeleridir.

Bu yıl Covid 19 pandemisinin gölgesinde geçirdiğimiz "Dünya Zoonoz Günü"nde beklentimiz; artık tüm dünyada kabul edilen "Tek Sağlık" uygulamalarının ülkemizde de etkin şekilde hayata geçirilmesidir.

Bu yıl Covid 19 pandemisinin gölgesinde geçirdiğimiz "Dünya Zoonoz Günü"nde beklentimiz; Veteriner Hekimler olarak halk sağlığına yaptığımız katkıların artık görünür hale gelmesi ve hak ettiğimiz özlük haklarımıza ulaşabilmektir.

Bu yıl Covid 19 pandemisinin gölgesinde geçirdiğimiz "Dünya Zoonoz Günü"nde beklentimiz; 6 Temmuz 1885 de Kuduz aşısını bulan Louis Pasteur gibi, bir bilim insanının Covid 19 dan korunmamızı sağlayacak aşıyı ya da ilacı bulması yönündedir. Bu kapsamda çalışmalar yapan veteriner hekim meslektaşlarımıza ve tüm bilim insanlarına başarılar diliyoruz.

Zoonozlarla mücadelede emek veren, bu yolda sağlıklarını ve hayatlarını kaybetmiş olan meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm Veteriner Hekimlerimize saygı ve minnetle teşekkür ediyoruz.

H. Gökhan ÖZDEMİR

Başkan

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu adına