Menü için tıklayınız

BAZI GÖREVLER VARDIR

 İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA                                  31/08/2020

BAZI GÖREVLER VARDIR

 

 

Bilindiği üzere meslek sahibi olmak, işin erbabı olmak ve o konuyla ilgili verilen görevleri en iyi şekilde yapabilmek için belli eğitim aşamalarından geçilir. Bu kimi zaman üniversitelerin ilgili fakültelerinde alınan eğitimlerle olur kimi zaman usta çırak ilişkisi gerektirir. Ancak her şekilde belli kriterleri vardır ve bu kriterlere sahip olanlar tarafından yapılması o işin sonu için her zaman daha hayırlı olmaktadır.

Hakim, Avukat, Savcı olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak gerekir.

Hekim olmak için; Tıp Fakültesini,  Veteriner Fakültesini ya da Diş Hekimliği Fakültesini bitirmek gerekir.

Sadece "Mühendis" olarak geçse de mühendisliklerin çeşidi çoktur. Hepsi farklı konularda eğitim alır. Ziraat Mühendisinin aldığı eğitim Bilgisayar Mühendisinin aldığı eğitimden farklıdır. İnşaat Mühendisinin aldığı eğitim Orman Mühendisinin aldığı eğitimden farklıdır.

Bir de bazı görevler vardır ki temelde eğitimini aldığı mesleğin de ötesinde yönetici olma vasfı gerektirir.  

Örneğin herhangi bir fakülte mezunu akademisyen Rektör olabilir. Yeter ki sorumlusu olduğu üniversitede her fakülteye eşit ve adaletli uygulamalar yapabilsin. Aktif, dinamik, çalışkan bir akademik kadrosu olsun yeter.

Örneğin herhangi bir fakülte mezunu meslek sahibi Bakan Yardımcısı olabilir. Yeter ki sorumlusu olduğu konularla ilgili meslek gruplarının etkisinde kalmaksızın bilimsel uygulamalara imza atabilsin. Aktif, dinamik, çalışkan, konusunda bilgili personel çeşitliliği olsun yeter.

Örneğin herhangi bir fakülte mezunu meslek sahibi Genel Müdür olabilir. Yeter ki görev alanına giren her konuyla ilgili mevzuata hâkim olsun, bilimsel ve adil yaklaşımını korusun. Aktif, dinamik, çalışkan, mevzuata uyumlu meslek gruplarından doğru oranda personeli olsun yeter.

Bir de bazı görevler vardır, sadece o konuyla ilgili meslek sahipleri tarafından icra edilmelidir. Artık o makamda idari görev kadar hatta daha da fazla teknik bilgi ve donanıma ihtiyaç vardır.  İşte kamuda Daire Başkanlıkları bu kapsamdaki makamlardandır.

İşte bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığında "Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı" na Veteriner Hekim olmayan bir meslek sahibinin gelmesi doğru değildir. Nasıl "Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı" na Ziraat Mühendisi olmayan bir meslek sahibinin gelmesi düşünülemezse, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan "Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığına bir Ziraat Mühendisinin atanması doğru olmamıştır.

 

Hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvan hakları, hayvan hareketleri, hayvansal ürünlerle ilgili konular, zoonoz hastalıklar kapsamında halk sağlığının belli birim ve dallarında, hem teknik hem idari anlamda Veteriner Hekimlik mesleği tüm dünyada kabul gördüğü üzere olmazsa olmaz bir meslektir.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak her zaman akıl ve bilimden yana ve ülke menfaatleri doğrultusunda görüşlerimizi açıklamayı görev bildik. Bu bakış açısı ile kamuda yapılan atamalarda görev verilen kıymetli meslek sahiplerinin de ileride mahcubiyet yaşamaması ve ülkesine en iyi şekilde hizmet verebilmesi için yetkilileri hassasiyete davet ediyoruz.

Mesleki saygılarımızla.

H. Gökhan ÖZDEMİR

                                                                                   İzmir Veteriner Hekimleri Odası

                                                                                           Yönetim Kurulu adına

                                                                                                        Başkan