Menü için tıklayınız

Farkındalığımızın Farkında mısınız?

İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

                                                                                                         

 

 

 

 

Konu: Antimikrobiyal direnç farkındalık haftası                                                                                                        21/11/2020

 

BASINA VE KAMUOYUNA

18- 24 KASIM ANTİMİKROBİYAL FARKINDALIK HAFTASI

FARKINDALIĞIMIZIN FARKINDA MISINIZ?

18- 24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası tüm dünyada sağlık örgütleri tarafından kutlanmaktadır. Bu hafta boyunca yapılan etkinliklerle Antimikrobiyal Direnç Gelişimine karşı her bireyde farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Antimikrobiyal direnç; canlılarda hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı gereksiz kullanılan başta antibiyotikler olmak üzere tüm ilaçlara karşı canlı organizmada kendiliğinden gelişen bir durumdur.

Canlı organizmanın gereksiz ilaç kullanımlarına bağlı olarak vücudundaki bakterilerde gelişen direnç onun hasta olduğunda ve gerçekten ihtiyacı olduğunda kullanması gereken ilaçlardan vücudunda gelişen dirençten dolayı yararlanamaması demektir.

Dolayısıyla bugün konuştuğumuz Covid- 19 pandemisi gibi yakın zamanda normalde tedavi edici ilacı olduğu halde vücudumuzda gelişen direnç nedeni ile basit hastalıkları bile atlatamamamız söz konusu olabilecektir.

Nasıl doğayı ve doğal olanı dengesini koruyarak yaşamamız tüm dünyada sağlık için önemli ise, hastalıklardan korunmaya yönelik önlemleri zamanında almak, koruyucu hekimliğin önemini tek sağlık yaklaşımı ile güçlendirmek de o kadar önemlidir.

Bilinçsiz ilaç kullanımının yanında, gıdalarımızda, başta antibiyotikler olmak üzere, ilaç kalıntısı oluşumunu engellemek için biz Veteriner Hekimler olarak hayvan sağlığı uygulamalarımızda bu konuda hassas davranıyoruz. Üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin bilinçlenmesi için de bilgilendirmeler yapıyoruz.

Hatta klinisyen meslektaşlarımızı zora sokan bir uygulama olsa da, sırf kalıntı kontrolüne hizmet ediyor olması inancı ile ilaç takip sistemine ve elektronik reçete sistemine uygun olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak ne yazık ki halen kaç hayvanın antibiyotik kalıntısı nedeni ile mezbahalarda kesimden çevrildiğini, kaç litre sütün merdiven altı sisteminde antibiyotik kalıntılı olarak halka sunulduğunu ya da peynir yapımına gittiğini bilmiyoruz.

Biz Veteriner Hekimler, hayvanların ve hayvansal ürünlerin sağlıklı olmasının insan sağlığını doğrudan etkilediğinin farkındayız ve hayvan sağlığına dair faaliyetlerimizi bu bilinçle gerçekleştiriyor, halk sağlığına katkıda bulunuyoruz. Peki siz bu farkındalığımızın farkında mısınız?

Koruyucu hekimlik hizmetlerine dair farkındalığınız yüksek, antimikrobiyal direnciniz düşük, sağlığınız yerinde olsun.

H. Gökhan ÖZDEMİR

                                                                                   İzmir Veteriner Hekimleri Odası

                                                                                           Yönetim Kurulu adına

                                                                                                         Başkan