Menü için tıklayınız

Doğru Yolda Olanların Yolu Açık Olsun

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

 

                                                                                                          05/12/2020

DOĞRU YOLDA OLANLARIN YOLU AÇIK OLSUN

BASINA VE KAMUOYUNA

Veteriner Hekimlik mesleği dünya tarihi boyunca hayvanlarla insanlar arası ilişkilerin sağlıklı olarak yönetilmesinde temel oluşturmuştur. Pek çok Veteriner Hekim bilim insanı insan sağlığına hizmet eden çalışmalara imza atmıştır. Pek çok Veteriner Hekim bilim insanı tek sağlık çalışmaları kapsamında görev almış ve bilimsel anlamda farklı meslek grupları ile insanlık için önemli çalışmalarda yer almıştır. Dünya tarihinde gerek insan sağlığı gerek hayvan sağlığı konularında Veteriner hekimlik mesleği rüştünü fazlası ile ispat etmiştir. Sadece sağlık alanında değil, teknik bilgi ve birikim gerektiren hayvancılık temeline dayalı tüm üretim sektörlerinde Veteriner Hekimlik mesleği dünyanın gelişmiş ülkelerinde saygınlığını korumaktadır. İnsan ve hayvan sağlığı temeline dayanan halk sağlığı faaliyetlerinin alt dallarından olan gıda güvenliğine dair konularda da doğal olarak tüm dünyada Veteriner Hekimlik mesleği etkin rol oynamaktadır.

Çünkü Veteriner Hekimlik mesleğinin mensubu, Veteriner Hekim, olabilmek kolay değildir. Yine dünya genelinde değerlendirildiğinde; Veteriner Fakültelerinde yoğun teorik ve uygulamalı derslerin olduğu görülmektedir. Veteriner Hekimlik mesleği eğitiminde; karşılaştırmalı olarak pek çok temel bilim dalı ile ortak bilgi ve becerinin kazandırıldığı bir sistem kuruludur. Çünkü Veteriner Hekimlik mesleğinin üyeleri hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığından sorumludur. Bu tarih boyunca ve tüm dünyada böyle olmuştur.

Günümüzde de Veteriner Hekimlik mesleğinin önemini artarak sürmektedir. COVID 19 süreci de dünya genelinde ülkelerin tek sağlık uygulamalarında ne kadar başarılı oldukları, insan ve hayvan sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğuna dair doğru uygulamalar yapanların ne kadar başarılı olduklarını ortaya koymuştur.

Ülkemizde ne kamu uygulamalarında ne de kamuoyunun genel bakış açısında ne yazık ki Veteriner Hekimlik mesleğine hak ettiği itibar verilmemektedir. Ancak bu hatalı yaklaşım biz Veteriner Hekimlere değil Veteriner Hekimlik mesleğinin insanlık tarihine kazandırdıklarından ülkemiz insanlarının faydalanamaması sonucu ülkemizin bugününe ve geleceğine zarar vermektedir.

Bir mesleğin ya da mensuplarının başarılarının yok sayılması kısa vadede bazı meslek gruplarını ön plana çıkarsa da uzun vadede ülkemize vereceği zararlardan kamuoyunda mesleğimizin küçük görülmesine sebep olacak algıyı yaratan her uygulamanın sahibinin sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

Veteriner Fakültelerinde eğitim kalitesine bakmaksızın her eve bir Veteriner Hekim kampanyası başlamış gibi Veteriner Fakültesi açanlar da, köşe yazılarında Veteriner Hekimlik mesleğini küçümseme eğilimi üzerinden prim kazanmaya çalışanlar da, COVID 19 sürecinin başından itibaren Veteriner Hekimleri ve başarılarını yok sayanlar da tarih sayfalarındaki yerini aldı.

Ve elbette 45 saniyelik bir reklamla Veteriner Hekimlik mesleğinin; ülkenin gerçek üreteni ve çalışanı için önemini ve ülkemizde mesleğimizin görmesi gerektiği değeri anlatarak doğru yolda olanlar da tarihteki yerini aldı.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak başta ülkemizin kanaat önderleri olmak üzere herkesten ricamızdır. Lütfen bu yazımızı, başucu kitabınız varsa arasına koyup saklayınız, elinizin altından uzaklaştırılmayınız, aklınıza geldikçe dikkatle okuyunuz ve sıklıkla paylaşılmasını sağlayınız. Hadi biz Veteriner Hekimiz kendimizi beğenmişlik yapıyor olabiliriz diye endişeniz varsa da lütfen açınız Veteriner Hekimlik mesleğini araştırınız. Ondan sonra zaten siz de bizim gibi düşünür, bizim ne demek istediğimizi anlarsınız.

Çünkü gün geçmiyor ki ülkede saçma bir "Veteriner" algısının üzerine yazılıp çizilip gündem oluşturuluyor.

Çünkü ülkemizde Veteriner Hekimlik mesleği sağlık sınıfı sayılmıyor.

Çünkü ülkemizde tek sağlık anlamında da, hayvancılık sektörü adına da doğru işler yapılamıyor.

Unutmayınız ki doğru işler yapabilmek için doğru yolda olmak gerek. Doğru yolda olanların yolu açık olsun.

 

H. Gökhan ÖZDEMİR

Başkan

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

   Yönetim Kurulu adına