Menü için tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Değerli meslektaşlarımız;
T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 20.06 .2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 29.12.2012 tarihinde yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında işletmelere faaliyet alanları ile ilgili yapılan tehlike derecelendirmelerine bağlı olarak risk değerlendirmesi yapma ve acil eylem planı hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.
Firmaların hangi tehlike sınıfında oldukları ve çalışan sayılarına göre de bu çalışmaların başlatılması gerekmektedir.
Odamız tarafından yapılan araştırmada özellikle Veteriner klinik ve polikliniklerin Yönetmelik açısından tehlikeli sınıfa girdikleri tespit edilmiştir.
Olası bir denetimde sorun yaşamamak için mesleğimizle ilgili tüm sektörü ilgilendiren bu durumun çözümü için bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi(OSGB)veya İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarından destek alınması gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.

İzmir Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu


http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16925&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=