Menü için tıklayınız

Koyun-Keçi Sağlığı Sempozyumu 23-25 Mayıs 2013

Koyun-Keçi Sağlığı Sempozyumu 23-25 Mayıs 2013

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Katılımcılar
Beslenmemizde hayvansal proteinlerden et ve süt çok önemli yer almaktadır. Et ve sütün en önemli kaynağını sığırlar sağlarken, koyun ve keçiler de bu kaynağın oluşmasında önemli paya sahiptirler. Dünyada kırmızı etin sığırlardan sonraki en önemli kaynağını domuzlar oluşturmaktadır.
Ülkemizde ise bu alandaki en büyük destekçi koyun ve keçilerdir. Yine koyun sütüne ve özellikle son yıllarda keçi sütüne ve bunların ürünlerine talep gitgide artmaktadır. Koyun ve keçiler merayı en iyi değerlendiren, kurak şartlarda asgari verimle yaşamaya devam eden ve doğurganlığını sürdürebilen hayvan türleridir. Ülkemizin coğrafi ve iklim şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda bu hayvan türlerinin önemi daha da artmaktadır.
Son yıllarda koyun ve keçi yetiştiriciliğine artan talep hekimliğimizde de küçük ruminant hekimliği ile ilgilenen hekim sayısını ve uğraşma oranını artırmaya başlamıştır. Sığır sağlığı konusunda birçok etkinlik düzenlenirken, koyun ve keçi sağlığı ile ilgili etkinlikler yok denecek kadar azdır. En son 20-23 Eylül 2012 tarihinde Çeşme’de ikincisini düzenlemiş olduğumuz Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu’nda aldığımız geri bildirimlerdeki talepler, bizi bu sempozyumu düzenlemeye teşvik etmiştir.
Koyun ve keçilerde yetiştirme, besleme, üreme sağlığı, hastalıklar ve paraziter mücadele konularının ele alındığı bu sempozyumda, Fakültemizden ve diğer Veteriner Fakültelerinden konularında uzman değerli öğretim üyelerinin vereceği bildirilerin sahanın gereksinimlerini karşılamaya çalışacağı düşüncesindeyiz. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumlarındaki gibi sizlerin göstereceği ilgi ile bu sempozyumun da mesleğimize ve ülkemiz hayvancılığına yararlı olacağını ümit ederim.
Saygılarımla
Prof. Dr. Hasan BATMAZ
Sempozyum Başkanı

http://www.koyunkecisagligisempozyumu2013.org/