Menü için tıklayınız

“Asgari Ücret Tarifnamesinin” belirlenmesi

“Asgari Ücret Tarifnamesinin” belirlenmesi

2015 yılında kliniklerde uygulanacak “Asgari Ücret Tarifnamesinin” belirlenmesi için 11 Kasım 2014 saat 19:00 da büyükbaş klinisyenlerle odamızda toplantı düzenlenecektir.
Ayrıca Pet kliniklerde uygulanacak tarifname için 13 Kasım 2014 saat 19:00 da odamızda toplantı apılacaktır.
Toplantılara katılımınızı rica ederiz.

İzmir Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu