Menü için tıklayınız

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 11 Kasım 2015 tarih ve 2015/25 sayılı Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Genelgesi doğrultusunda, 1.2.7.4 maddesindeki belirtilen Veteriner Hekimlerin çalışma alanları hakkındaki yönetmeliklere istinaden, 5510 sayılı kanun kapsamında sigorta primlerinin takibi yapılmaktadır.

             10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı Bankalar Ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum Ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi Ve Belgelere Dair Tebliğ ve 5510 sayılı kanunun “100. Maddesi gereği Bilgi ve Belge isteme hakkı bilgi ve belgelerin kuruma verilmesi usulü”  kapsamında konuyla ilgili Veteriner Hekimler Odalarından Veteriner Hekimlerin imzaladıkları sözleşme örnekleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı  tarafından talep edilmektedir.

           Bu nedenle imzalanan sözleşme örneklerinin tarafınızca saklanması ,denetimlerde mağduriyet yaşanmaması için Sigorta girişlerinin ve ücretlerinin sözleşmede belirtilenler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu