Menü için tıklayınız

1. Klinisyen Veteriner Hekimlik Çalıştayı

1. Klinisyen Veteriner Hekimlik Çalıştayı

Değerli meslektaşlarımız,

Ülkemizde Klinisyen Veteriner Hekimlik hızla gelişmekte, hizmet alanları çeşitlenmekte buna bağlı olarak da yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. Başta eğitim konusu olmak üzere, mevzuat, bürokratik işlemler, toplumdaki algı, nitelikli sağlık hizmeti, laboratuvar hizmetlerindeki güvenirlilik, ülkemizde pazarlanan medikal cihazların niteliği, aşılamalar, veteriner sağlık ürünlerinin dağıtımı ve pazarlamalarındaki sorunlar, yasa dışı veteriner sağlık hizmetlerinin verilmesi, yerel yönetimlerde klinik hizmetleri, üniversiteyle işbirliği, sosyal iletişim, özlük hakları, mesleki etik ve deontoloji ile diğer konularda birçok sorun yaşanmaktadır.

Planlanan bu ilk çalıştayda tüm tarafların katılımıyla sorunların ortaya konması, çözüm önerilerinin tartışılması Ülkemizde Serbest Veteriner Hekimliğin standartlarının oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca Serbest hekimlik için en önemli konu olan klinik yönetimine ilişkin tam gün sürecek bir eğitim gerçekleştirilecektir. Tüm meslek Odalarımızı, sivil toplum örgütlerimizi ve meslektaşlarımızı katılmaya davet ediyoruz. 

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Murat ARSLAN
Prof. Dr. Suphi Erdem ACAR

Düzenleme Kurulu Adına


Son Kayıt Tarihi 9 Mayıs 2017 

http://www.vetklinisyencalistayi2017.org/kayit-formu

Çalıştay ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için alttaki bağlantıya tıklayınız:


 

http://www.vetklinisyencalistayi2017.org/