Menü için tıklayınız

"Türkiye'deki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kesme ve Tıraşlama Üzerine Değerlendirme Anketi"

"Türkiye'deki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kesme ve Tıraşlama Üzerine Değerlendirme Anketi"

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen ve Proje Yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ'in yaptığı projede yararlanılmak üzere hazırlanan "Türkiye'deki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kesme ve Tıraşlama Üzerine Değerlendirme Anketi" 
http://www.vetanket.net/ adresinde yer almaktadır.

Mesleğimizi ilgilendiren sektörlere dair yapılan bilimsel çalışmaların önemine istinaden, İlimizde bulunan İşletmelerde çalışan ilgililerin ankete katkı koymasının yararlı olacağına inanıyoruz.Bilgilerinizi rica ederiz.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu

http://www.vetanket.net/