Menü için tıklayınız

Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerlerinde Görev alacak Veteriner Hekimler için Eğitim Kursu

Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerlerinde Görev alacak Veteriner Hekimler için Eğitim Kursu

Meslektaşlarımızın Dikkatine;             
 
 Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerlerinde Görev alacak Veteriner Hekimler için Eğitim Kursu


 

    8 Ekim 2011 tarihli resmi gazete de yayımlanan,Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin “6.madde a bendi doğrultusunda Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve eğitim belgesi olan Veteriner Hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge Veteriner Hekimler Odası onaylı noter tasdikli Veteriner Hekim sözleşmesi bu satış yerlerinde görev alacak Veteriner Hekimlerden istenmektedir.Bu yönetmeliğe göre Veteriner Hekimler bu konuda düzenlenecek eğitim kursuna katılıp belge almak ve alınan belgeyi Ev ve Süs Hayvanı Satış yerleri ile yapacakları anlaşma aşamasında ibraz etmek zorundadır. Konuyla ilgili   düzenleyeceğimiz eğitim kursuna katılmak isteyen meslektaşlarımızın   odamız 4651063 numaralı telefonundan  başvuru yapmalarını rica ederiz. 
 


İzmir Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu 

http://www.izmir-vho.org/iletisim.php