Menü için tıklayınız

2019 Tek Sağlık Çalıştayı Kist Hidatik

2019 Tek Sağlık Çalıştayı Kist Hidatik

Sayın Oda Başkanımız ve Meslektaşlarım,

   12 Haziran 2019 tarihinde DEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde, DEÜ Tıp Fakültesi, İzmir Veteriner Hekimleri Odası, Bulaşıcı Hastalıklar Derneği ve  Türk Mikrobiyoloji Derneği paydaşlarımız ile gerçekleştireceğimiz fakültemizin “ Bilinçli Toplum Sağlıklı Nesiller” misyonu çerçevesinde  “Tek Sağlık Kist Hidatik Çalıştayı” programı düzenlemiş bulunmaktayız.Bilindiği gibi 21. Yüzyıl da ortaya çıkan sorunları 21. Yüzyılın bakış açısı ile çözülebilir. Bu düşünceden hareketle bu yüzyılda ortaya çıkan sağlık sorunlarını da disiplinler arası işbirliği ile çözebiliriz. Bu çerçeve içinde tıbbın karşılaştığı sorunların çözümünde tek sağlık konsepti daha doğru ve kalıcı çözünler üretmemizi sağlayacaktır. İlişikte programı arz ettiğim çalıştayda sizlerle birlikte olmayı arzu ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla

Prof. Dr Osman YILMAZ

DEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Bilimsel Programa erişim için alttaki bağlantıya tıklayınız:

https://bit.ly/2XdJdMa