Menü için tıklayınız

YENİ AÇILMASI PLANLANAN VETERİNER HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNE KARŞI VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNİN GÖRÜŞÜ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

YENİ AÇILMASI PLANLANAN VETERİNER HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNE KARŞI VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNİN GÖRÜŞÜ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Veteriner Hekimliğin  ve işlevlerinin ne olduğu bilinmeden yani olgunlaşmış bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunması ve buna bağımlı olarak icraatlarda bulunulması nedeniyledir ki alınan kararlar ülkemiz gerçekleriyle örtüşmemektedir.

 

Veteriner Hekimlik mesleği TEK TIP TEK SAĞLIK  konsepti içinde yer alan diğer meslekler gibi sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek için uğraş veren tıbbi bilgi ve birikime sahip  özellikleri olan meslektir.

Aynı konsept içinde yer alan diğer meslek guruplarından önemli bir ayrıcalığı ise hayvan sağlığı, hayvan refahı, insan sağlığı, gıda ve çevre güvenliğinin vazgeçilmez dayanağı olmasıdır.

 

Sağlıklı Çevre, Sağlıklı Hayvan, Sağlıklı Gıda, Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Toplum geleceğin  teminatıdır.

Sağlıklı insan olmanın anahtarı yeterli ve dengeli beslenmeden geçer. İnsan beslenmesindeki en önemli unsur ise hayvansal proteinlere yeterince ulaşılması ile mümkün olur. İşte hayvansal protein kaynaklarının sağlıklı elde edilmesinden tüketimine kadar geçen zincirin en önemli halkası veteriner hekimlerdir.

 

Böylesine yaşamsal önemi olan meslek mensuplarının eğitimlerinde son derece titiz davranılması, eğitim alan öğrencilerin yeterli düzeyde teorik ve pratik eğitim alabilmesi amaçlanmalıdır. Eğitimde kalitenin göz ardı edilmemesi gerekir.

 

İlgili eğitim kurumları yani Veteriner Hekimliği  Fakültelerinin açılması aşamasında sıradan özellikler dışında olmazsa olmaz alt yapı unsurları (dershane, her ana bilim dalı için laboratuar,çiftlik ve hayvan hastanesi) bunların yanı sıra yeterli sayıda  üst düzey akademisyen kadroları (Prof.Doçent,)  araştırma ve yetiştirme çiftlik ve laboratuvarlarının gerektiği gibi  sağlanıp sağlanamayacağı en ince ayrıntısına  kadar araştırılmalıdır.

 

Bunların dışında ayrıca son derece önemli olan husus ise, Ülke gerçekleri göz önüne alınarak Ülke nüfusu, hayvan mevcudu ve bölgesel gereksinimler tespit edilip  reel ihtiyaçlar belirlenerek yatırımlara izin ve öncelik  verilmesidir.

 

Veteriner Hekimliği  Fakültelerinin sayılarının artması, ne eğitim kalitesinin yükseleceği nede hayvancılıkta yaşanan sıkıntıların bertaraf edileceği anlamını taşımaz.

 

Türkiye de veteriner fakültesi sayısal  bakımından,  Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan ile birlikte ilk üç ülke arasında yer almaktadır. Bu ülkelerin nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında bu ülkelerle hemen hemen  aynı sayıda veteriner fakültesi açılması, yenilerinin ekleniyor ve eklenecek olması ülke gerçekleri ile örtüşmemektedir.

Planlamacılığın önemi burada yatar .Gereksiz ve ihtiyaç fazlası yatırımların  ülke ekonomisine getireceği yükün yanı sıra yeterli eğitim kalitesine ulaşamamış fakültelerde yıllarını vererek hayata atılan ve atılacak öğrencilerin eksik eğitim almalarına neden olur.

 

Bu cümleden olarak bizim dışımızdaki ülkelerde mevcut Veteriner Fakültesi sayılarını bilgilerinize sunmak isteriz

 

Dünya'da Veteriner Fakültesi Sayıları

 

Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Danimarka, Estonya,

Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İsrail, Litvanya, Hollanda,

Makedonya, Norveç, Sırbistan, Slovekya, Slovenya, İsveç, İsviçre,

Ukrayna                                                          (1 Veteriner Fakültesi)

 

Çek Cumhuriyeti, Japonya                             (2 Veteriner Fakültesi)

 

Fransa, Polonya, Romanya                            (4 Veteriner Fakültesi)

 

Almanya, Rusya                                             (5 Veteriner Fakültesi)

Portekiz, İngiltere                                           (6 Veteriner Fakültesi)

 

İspanya                                                          (11 Veteriner Fakültesi)

İtalya                                                              (13 Veteriner Fakültesi)

Amerika, Çin ve Hindistan                             (30 civarında Veteriner Fakültesi)

 

Görüleceği üzere tüm bu ülkelerde bu yatırımlar belirli bir planlama doğrultusunda reel ihtiyaç göz önüne alınarak yapılmaktadır.

 

Özellikle çarpıcı bir örnek olarak sadece 1 Veteriner Fakültesi olan Hollanda’nın  hayvancılık ve hayvansal ürünlerden yılda 22 milyar dolar gelir sağladığı, buna karşılık bizim  hayvan ve hayvansal ürünlerde ithalatçı konumda olmamız, hayvancılığın düze çıkması ile Veteriner Hekimliği Fakülteleri sayılarının artmasının  doğru orantılı olmadığının göstergesidir.

 

Son söz;  esasen ülkemizde mevcut sayıları 32 olan Veteriner Hekimliği Fakültelerine ek olarak Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde Veteriner Hekimliği Fakültesi varken neredeyse bitişiğinde   Ereğli’de Veteriner Hekimliği  Fakültesinin açılmasına dair alınan  kararın tekrar gözden geçirilmesi için ilgilileri bu konuda bilgilendirmeyi, bu ve benzeri konularda alınacak kararların Ülke gerçeklerine aykırı olmaması hususundaki  görüşlerimizi kamu oyu ile paylaşmayı  görev biliriz.

 

Saygılarımızla,

 

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

   YÖNETİM KURULU

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10162486627615724&type=3