Menü için tıklayınız

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında İptal İstemiyle İzmir Veteriner Hekimleri Odamız Tarafından Dava Açılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018 yılında E-Reçete ve İTS sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin İzmir Veteriner Hekimler Odamızca Danıştay’a iptal davası açılmıştı. Bu süreç devam ederken 01 Nisan 2020 tarihinde 31086 sayılı resmi gazete de yayımlanan “ Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te Veteriner Hekimlik mesleğinin icra kurallarını belirten 6343 sayılı yasa ve 5996 sayılı yasalarla uygun olmayan maddelere karşı iptal istemi ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a üçüncü bir dava açılmıştır.” 

Bilgilerinizi rica ederiz.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200401-2.htm

 

İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

Kazım Dirik Mh. Ankara Caddesi 284 Sk. No:2 OFİS 2

8.Kat/802 Folkart Time Bornova-İZMİR

Telefon: 0232 465 10 63

Telefon: 0232 465 10 93

Faks: 0232 465 10 61

GSM: 0530 760 40 87

Mail :  izmvetoda@hotmail.com

Web :  www.izm-vho.org