Menü için tıklayınız

Tek Sağlık Yaklaşımıyla Hayvan Sağlığı ve Refahı

Tek Sağlık Yaklaşımıyla Hayvan Sağlığı ve Refahı

İzmir İktisat Kongresinin 98. Yıldönümünde 17/25 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak 
düzenlenen Ulusal Tarım Çalıştayı’nın üçüncü günü birinci oturum: 

https://www.youtube.com/channel/UCFA67A9B7PEsW85yPLBDaOw