Menü için tıklayınız

SECAP Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ve Uyum ve Azaltım Çalıştayı

SECAP Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ve Uyum ve Azaltım Çalıştayı

Karşıyaka Belediyesi'nce 8-9 Haziran 2021 tarihinde  çevrimiçi  olarak  düzenlenen SECAP Sürdürülebilir  Enerji ve İklim Eylem Planı ve Uyum ve Azaltım Çalıştayı'na İzmir  Veteriner Hekimleri Odamız adına  Haysiyet Divanı Üyemiz Tahir Yavuz katılarak "Güvenli  Gıda, Tarım  Hayvancılık, Sanayi ve Turizm" konulu oturumda Hayvancılık işletmelerinde iklim değişikliği  sürecinde yapılması  gerekenler, biyogaz üretiminin 
önemi, çevre kirliliğini  en aza indirmek  için  yapılması  gereken uygulamalar, işletmelerde  atık yönetimi ve bertarafı, artan insan  nüfusuna karşın et ve süt  gibi hayvansal gıdaların güvenli üretilmesi  ve bu konuda  ilgili kurumlarca yapılması gerekenler ve öneriler sunulmuştur . 
Davetleri için  Karşıyaka  Belediyesine  ve katılımcılara teşekkür  ederiz.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası
 Yönetim Kurulu