Menü için tıklayınız

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Meslektaşlarımızın bir süredir beklediği
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA
YÖNETMELİK değişikliği yapılmıştır.

Yeni yönetmelikte başvuru tarihi 15 Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmış,
yapı kullanım 1/50 plan ve yangın uygunluk belgesi gibi
meslektaşlarımızı zora sokan maddeler değiştirilmiştir.

Değişiklik yapılmış maddelerle ilgili yönetmelik ektedir.

İzmir Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu

“(9) Daha önce Bakanlıkça veteriner tıbbi ürün perakende satış izni verilmiş satış yerleri,
15/10/2013 tarihine kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre
veteriner tıbbi ürün perakende satış izni almak zorundadır.
Aksi halde mevcut satış izinleri iptal edilir.”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

11 Ocak 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28525

Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliği Değişikliği 11012013 TIKLAYINIZ