Menü için tıklayınız

Oda Başkanları Toplantısı - 26.01.2013

Oda Başkanları Toplantısı - 26.01.2013

Türk Veteriner Hekimleri Birliği merkez konseyince 5-6 Ocak 2013 tarihinde Ankara`da yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda İzmir Veteriner Hekimler Odamızda Antalya, Muğla, Burdur, Isparta ve Aydın oda başkanları ve katılan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte toplantı yapılmıştır.Veteriner Hekim asgari ücretleri , sözleşme tasdik ücretleri,eğitim sertifikaları, sözleşme örneklerinin standardizasyonu ,iktisadi işletmeler,damızlık birlikleri,hayvanların kimliklendirilmesi,işyeri veteriner hekimliği,aidat ödemeleri,tarsim ,tarım danışmanlığı vb. konularda yapılması gerekenler ve sorunların çözümü için ortak kararlar alınmıştır.
Merkez konseyimizin 2-3 Şubat 2013 tarihinde Ankara`da yapacağı toplantıya birlikte karar aldığımız odaları temsilen İzmir Veteriner Hekimler Odası olarak katılacağız.İzmir`deki toplantımıza katılan oda başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz.
H.Gökhan ÖZDEMİR
İzmir Veteriner Hekimler
Odası Başkanı