Menü için tıklayınız

Reçete Kullanımı

Reçete Kullanımı

Sayı : 300/
Konu : Reçete kullanımı
20.03.2013
VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANLIĞINA
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 48. Maddesi gereği veteriner hekim, kullandığı veya tavsiye ettiği her ilacı reçete etmek, bu reçeteleri kaydetmek ve belli süre saklamak zorundadır.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/10 sayılı genelge ile kullanılacak bu reçetelerde yer alması gerekli bilgileri, reçetelerin basılması, kayıt altına alınması ve saklanması ile ilgili kuralları belirlemiştir.
Genelgede belirlenen kurallar çerçevesinde reçetelerin basımı, dağıtımı ve kayıt altına alınması ile ilgili işlemler, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğine verilmiştir.
Ülke genelinde bir örnekliğin sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi ve sahte reçete gibi karşımıza çıkabilecek olayları önlemek veya en aza indirmek adına reçeteler, Bakanlık tarafından hazırlanan örneğine uygun ve TVHB Merkez Konseyi mührü ile mühürlenmiş (soğuk damga) olarak Merkez Konseyi tarafından bastırılacaktır.
Bu reçetelerin dağıtımı odalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda Merkez Konseyi tarafından yapılacak, Odalar da bu reçeteleri serbest hekimlere ulaştıracaktır. Merkez Konseyi odalara gönderdiği reçeteleri kayıt altına alacak, odalar da her veteriner hekime verdiği reçeteyi kayıt altına alacaktır. Reçeteler seri numaralı ve sayfa numaralı oldukları için her reçetenin veteriner hekim bazında takibi mümkün olacaktır.
Reçeteler İl kodu ile basıldığı için bir ilde kullanılan reçetenin diğer ilde kullanılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle reçeteler illerin taleplerine göre bastırılacaktır. Basım işlemleri belli bir süre alacağı için bundan sonra odaların reçete taleplerinin en az 15 gün önceden Merkez Konseyine yapmaları gerekir.
Reçeteler kıymetli evrak statüsünde olup reçete dip koçanları 5 yıl süreyle saklanacak ve Bakanlık tarafından yapılan denetimler sırasında ibraz edilmesi istenecektir.
Protokol gereği bu reçetelerin kullanımı 01.05.2013 tarihinde başlayacaktır. (B) serisi bu reçeteler, muayenehane ve poliklinik veteriner hekimleri, hastane veteriner hekimleri, hayvancılık işletmelerinde çalışan veteriner hekimler, yem fabrikalarında çalışan veteriner hekimler tarafından kullanılacak olup odanız üyesi veteriner hekimlerin bu konuda bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Talat GÖZET
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı

EK:
Protokol
Genelge 2013/10

Reçete kullanımı- Tıklayınız

Reçete Talimatı - Tıklayınız

Serbest Veteriner Hekimlerin Düzenledikleri Reçetelerin Basım ve Dağıtımına Dair Protokol - Tıklayınız


Sayın Meslektaşlarımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Veteriner Hekimlerin kullanacağı reçetelerle ilgili gönderilen talimat ekte yer almaktadır.Meslektaşlarımızın cezai bir uygulama ile karşılaşmaması için bilgilerinizi rica ederiz. İzmir Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu
Okumak için tıklayınız