Menü için tıklayınız

Hayvanlara özel polis

Hayvanlara özel polis


“İnsancıl Hayvan Popülasyonu Yönetimi ve Veteriner Hizmetlerinin Standardizasyonu Çalıştayı” çalışmalarını tamamladı.

İzmir’de sokakta ve evlerde beslenen kedi köpekler için yeni yaptırımlar istendi.


İzmir Veteriner Hekimler Odası ile Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen”İnsancıl Hayvan Popülasyonu Yönetimi ve Veteriner Hizmetlerinin Standardizasyonu Çalıştayı” çalışmalarını tamamladı.

Evlerde bakılan hayvanların koşullarının kontrolünün yapılabilmesi, en önemlisi hayvan haklarının ve refahının güvencesi olmak için özel eğitimli ve gerekli yetkilere sahip “Hayvan Polisi” kavramının hayata geçirilmesi istendi
 photo 12799351_582266695274651_503607905831567113_n_zpshedurzns.jpg


.
***
İzmir Veteriner Hekimler Odası ile Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen”İnsancıl Hayvan Popülasyonu Yönetimi ve Veteriner Hizmetlerinin Standardizasyonu Çalıştayı” çalışmalarını tamamladı.
İki gün süren Çalıştayda; Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru YALÇIN “İnsancıl Hayvan Popülasyonu Yönetimi ve Veteriner Hizmetlerinin Standardizasyonu” kapsamında dört ayrı oturumda sunum gerçekleştirerek bilgilendirme yaptı.

SAHİPSİZ KEDİ VE KÖPEKLER
Belediyelerde sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri yürüten tüm personellerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda Doç. Dr. Ebru Yalçın tarafından; Doğru barınak dizaynının önemi, Temizlik ve hastalık kontrolünde barınak personelinin yeri, Barınaklarda halkla ilişkilerin önemi, Köpek ve kedilerde görülen başlıca enfeksiyonlar ve korunma yöntemleri konularında sunum yapılarak katılımcıların soruları yanıtlandı.
Çalıştay Düzenleme Kurulu adına Çalıştay faaliyetleri ve Sonuç Raporu hakkında bilgi veren İzmir Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong yaptığı açıklamada; Sahipsiz hayvanlara yönelik Belediye hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu belirtti. Genellikle her yanlışta ilk hedefin Veteriner Hekimler olduğunu dile getiren Tong, bakımevlerindeki hizmetlerin bir bütün olduğunun altını çizerken, hayvanların yakalanması ve bakımevine nakli, bakımevi koşulları ve uygulamalarının da en az veteriner hekimlik hizmetleri kadar önemli olduğunu kaydetti. Bu nedenle ilk kez Belediye Veteriner İşleri Müdürleri, Veteriner Hekimleri, bakıcı personelleri, yakalama elemanları ve halkla iletişim aşamasında görev alan personellerin de katılım sağladığı bu Çalıştayı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRECEK
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Yalçın, İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı H. Gökhan ÖZDEMİR, Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Murat ARAS, İzmir Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa YALÇIN ve Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Berna YEŞİLŞİRAZ’ dan oluşan Çalıştay Düzenleme Kurulu adına konuşan Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Dr. Ebru TONG, Çalıştay Sonuç Raporunun sorunlara çözüm olmasından yana umutlu olduklarını söyledi.
YENİ DÜZENLEMER
Çalıştayda uygulanan anketlerden de yararlanarak son şekli verilen Çalıştay Sonuç Raporunda özellikle Bakımevlerinin işleyişinin ve standardizasyonunun şekillenmesine ilişkin genel hükümlere yer verildi. 35 maddelik genel düzenlemelere dair önerilerin yanısıraİzmir’e özel önerilerin de yer aldığı Çalıştay Sonuç Raporu ülke genelinde Belediyelerin faaliyetlerine katkı koyabilmek amacıyla kamuoyu ile paylaşıldı.
HAYVAN POLİSİ
Haberin sonunda tümüyle yer alan Sonuç Raporunda “Hayvan Polisi” uygulaması talebi dikkat çekti. Bu konudaki beklentilerini yıllardır dile getirdiklerini belirten Çalıştay Düzenleme Kurulu Sözcüsü Dr. Ebru TONG; “Yurtdışında hayvan nüfusu yönetiminin çok ciddi ele alındığını ifade etti. Hayvan nüfus kontrolüne yönelik hizmetler açısından İzmir’in 4 bölgeye ayrılmasına dair ortak kanıya varıldığını belirterek, hayvan polisi kavramı uygulanmadan hayvan nüfus yönetiminde başarılı olunamayacağına vurgu yaptı. Sahipli hayvanların kayıt altına alınması, hayvan sahiplenme aşamasında özellikle tehlikeli tür hayvan sahiplenmeye ilişkin uygulamalarda denetimlerin yapılabilmesi, hayvanların sokağa atılmalarına karşı önlemlerin alınması, evlerde bakılan hayvanların koşullarının kontrolünün yapılabilmesi, en önemlisi hayvan haklarının ve refahının güvencesi olmak için özel eğitimli ve gerekli yetkilere sahip “Hayvan Polisi” kavramının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İzmir’de pilot bölge çalışması yapmaya, tüm ilçe Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Veteriner Hekimler Odası olarak, hazır olduklarına dair çağrıda bulunan TONG, Çalıştay Sonuç Raporu ve Hayvanları Koruma Kanunu değişikliği önerilerini ısrarla yetkililere ileteceklerini yineledi.

İKİ BAKANLIK BİRLEŞTİRİLMELİ

İzmir Veteriner Hekimler Odası ile Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen”İnsancıl Hayvan Popülasyonu Yönetimi ve Veteriner Hizmetlerinin Standardizasyonu Çalıştayı sonunda, alınan kararlar ve uygulanması istenen talepler şöyle:

1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın elindeki yetkiler tek bir kurumda birleşmeli,
2-Tek yetkili kurum yönetimine verilen sahipsiz hayvan nüfusu kontrolüne ilişkin konularda denetim, koordinasyon vb. görevlerin yerine getirilmesi için il hayvan ve insan nüfusu oranı doğrultusunda Veteriner Hekim görevlendirilmesi sağlanmalı,
3-Barınak ve geçici hayvan bakımevi tanımlamalarına açıklık kazandırılmalı,
4-Standart ve uygulanabilir bir barınak/geçici bakımevi projesi çizilmeli ve Belediyeler tarafından bu projeye göre standart binalar yapılmalı,
5-Asgari koşullar ayrıntılı verilmeli, barınak / bakımevlerinde bir örneklik sağlanmalı,
6-Sahipsiz hayvanlara ilişkin hizmetlerde çalışan; Veteriner hekim, teknisyen, tekniker ve yardımcı personelin görev tanımı ve kapsamı belirlenmeli ve personele resmi olarak tebliğ edilmeli,
7-Barınak/ Bakımevlerinin doğrudan kamuya yönelik aktif hizmet veren birimler olması nedeni ile Halkla İlişkiler Birimi kurulmalı, eğitimli personel görevlendirilmeli,
8-Barınakta çalışacak her konumdaki personel özel olarak seçilmeli, hayvanları seven ve uyumlu personel alımı yapılmalı, personel seçiminde Veteriner Hekimlerin görüşleri öncelikli olmalı, bu birimler sürgün yeri olarak kullanılmamalı,
9-Barınak. Bakımevinde çalışacak (yakalama, toplama, bakıcı vb.) personelde eğitim sertifikası şartı aranmalı, personel sertifikalı ve eğitimli olmalı, yoksa istihdam edilmemeli,
10-Her belediyede mutlaka, yasadaki “kısırlaştır- aşıla- aldığın yere bırak” çalışmalarını yapmak üzere geçici hayvan bakımevi olmalı, olmayan belediyelere yönelik etkili yaptırımlar belirlenmeli,
11-Sahipli ve sahipsiz hayvan sayısının belirlenmesi için mikroçip takılmasının zorunlu hale getirilmesi ve uygulanması için halka aktif şekilde duyurulması sağlanmalı,
12-Yasaklı ırklarla ilgili uygulamalar netleştirilmeli,
13-Belediyeye bağlı olarak çalışan Veteriner Hekimlerin ortak bir yapıya bağlanması ve tam yetki ve sorumluluğa sahip Hükümet Veteriner Hekimleri statüsünde olmaları,
14-Bakımevi personeline fiili tazminat hakkı ve erken emeklilik hakkı tanınmalı (Veteriner hekim, tekniker vb. özlük hakları, görev tanımı, kıdem tazminatı, erken emeklilik, meslek hastalıkları gibi konularda düzenlemeler yapılmalı)
15-Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapılmasını zorunlu kıldığı ve denetlediği kuralların uygulanabilmesi için Belediyelere verilmek üzere bütçe ayrılmalı,
16-Tüm barınaklarda mikroçip uygulamasına başlanması ve bilgilerin YABİS’e girilmesi için Belediyelerin bu konuda gerekli olanak ve personeli bulundurması sağlanmalı,
17-Özel Veteriner Kliniklerinin de YABİS girişi yapması sağlanarak bu sayede sahipli hayvan sayısının tespitinin yapılması yönünde çalışılmalı,
18-Kuduz müşahadesi için yetki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında olduğundan bu kurum tarafından müşahade merkezleri oluşturulmalı,
19-Güvenli köpek toplamak için gerekli ilaçların Belediyelere temini sağlanmalı,
20-Barınakta istihdam edilecek veteriner hekim ve tüm personelin alımında; bölge nüfusu, tahmini sahipsiz hayvan sayısı ve barınakta yaşayan hayvan sayıları göz önüne alınarak bir katsayı belirlenmeli,
21-Her barınakta en az bir kişi olmak üzere de Veteriner Teknikeri ve Teknisyen istihdam edilmeli, bu personel de memur kadrosunda olmalı,
22-Her Belediyede Veteriner İşleri Müdürlüğü olmalı, Veteriner Hekimler asaleten müdür olarak atanmalı,
23-Hayvan sevgisi ve koruma bilinci yaratmak için halkı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, okullarda öğrencilerin bilgilendirilmesi sağlanmalı,
24-Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri’nin barınaklarla ilişkili veteriner hekimin koyduğu kurallar çerçevesini aşmamasının sağlanması ve tüm Belediye yetkilileri ve çalışanlarının da bu kuralları göz önünde bulundurması sağlanmalı,
25-Evlerde, bahçelerde kişilere ait beslenebilecek hayvan türlerine göre sayının yasa ile belirlenmesi, kedi koleksiyon evleri ile ilgili yaptırımların uygulanabilirliği sağlanmalı,
26-Kedi evleri, beslenme odakları, billboard çalışmaları gibi çalışmaların ülke genelinde yasada tanımlanacağı şekli ile ilgili Bakanlık tarafından yapılması sağlanmalı,
27-Sahipli hayvan kayıt sistemi acil olarak düzenlenmeli,
Yerel Hayvan Koruma görevlileri raporları aylık olarak alınmalı, Kartların onaylanması yılsonu ilgili Belediye tarafından kartların toplu halde gönderilmesi ile yapılmalı,
28-Sahipsiz hayvanların yasada düzenlenmiş olan rehabilitasyon sürecindeki aksaklıklarla ilgili standartlar yenilenmeli, çoklu ilaç direnci için önlem alınmalı ve aşılama standardı uygulanmalı,
29-Belediye Veteriner Hekimleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personellerinin yılda en az bir kez düzenlenecek toplantılarda bir araya gelmeleri sağlanmalı,
30-Ziyaretçilerin barınağa girerken kötü amaçla fotoğraf çekmelerini önlemek için ziyaret sırasında cep telefonlarını bırakmaları ya da belli saatler ve koşullarda barınağa kabul edilmeleri sağlanmalı,
31-Hayvan severlerin bakımevi ziyaretlerine ilişkin kurallar standart olmalı,
32-Belediyelerde çalışan veteriner hekimlerin ve personellerin görev tanımları için hem Belediye Başkanı, hem vatandaş hem de hayvansever düzeyinde bilgilendirme yapılmalı,
33-Sokağa terk edilen hayvanlara ilişkin, hayvan sahiplerine ciddi yaptırımlar uygulanmalı,
34-Hayvan nüfusu kontrolü gibi halk sağlığı açısından çok önemli bir konuda çalışan birimler olan bakımevlerinin işleyişine ilişkin tüm Belediye Başkanları ve Belediye personellerinin de bilgi sahibi olması sağlanmalıdır

İZMİR 4 BÖLGEYE AYRILSIN

Çalıştayda sürekli artan sahipsiz hayvan sayısına dikkat çekilerek her bölge için bir komisyon kurulması ve hayvan polisi uygulamasına geçilmesi istendi. İşte İzmir’e özel talepler şöyle sıralandı:

1- İlçe Belediyeler ve İzmir Veteriner Hekimler Odası ortaklığında her ilçede zaman zaman Belediye barınak/ bakımevi Veteriner Hekimleri ve serbest klinik yapan Veteriner Hekimlerin bir araya gelmesi sağlanmalı,
2- Çalıştay sonrasında koordinasyon kurulu olarak çalışmalara devam edilmeli,
3- Yakalama ekibi ile ilgili il hayvanları koruma kurulunda standart bir görev tanımı oluşturulmalı,
4- İlçe belediyelerin kullandığı küpeler için herkes kendi rengini belirlemeli,
5- Hayvanseverler yetki ve sorumluluklarının çerçevesi dışına çıkmamaları konusunda bilgilendirilmeli ve gerekli düzenlemeler netleştirilmeli,
6- Büyükşehir belediyesinin alet ekipman desteği vermesi için çalışmalar yapılmalı,
7- Sürekli artan sahipsiz hayvan ve hayvansever sayısına istinaden, İzmir ilinin 4’e bölünerek her bölge için birer komisyon kurulmasının sağlanması ve işleyişin bu komisyonlarca koordine edilmesi sağlanmalı,
8- Hayvanlarla ilgili her sorunda, sadece belediyeler yeterli olmadığından, Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri İzmir Şube Müdürlüğü de etkin katkı koymalı,
9- Yaban kuduzu ile ilgili çalışmalar yapılmalı,
10- Hayvanseverlerin de katılacağı bir Çalıştay yapılmalı,
11- Halkla ilişkiler yönünden vatandaşlarla Bakımevi personelinin doğrudan muhatap olduğu durumlarda başarılı olmaları için İletişim konusunda eğitim almaları sağlanmalı ya da özel Halkla İlişkiler Birimleri kurularak aradaki sorunların oluşma olasılığının baştan çözülmesi sağlanmalı,
12- İzmir ilinin ayrıldığı 4 bölgede pilot çalışma yapılarak hayvan polisi uygulamasına geçilmeli,
13- Mevcut bakımevlerindeki teknik ve asgari koşullardaki sorunların bakımevi personelleri ile Belediye yetkilileri arasında yapılacak toplantılarla belirlenerek bakımevi koşullarının iyileştirilmesi sağlanmalı,
14- Kedi evleri projesi geliştirilmeli,
15-Besleme ve su odaklarına ilişkin standart, ekonomik, güvenilir çözümlerin uygulanması sağlanmalıdır.