Menü için tıklayınız

Kamuoyuna Duyurumuzdur.

Kamuoyuna Duyurumuzdur.

Kamuoyuna Duyurumuzdur.

Mesleğimizi icra ettiğimiz hemen her alanda birlikte çalışmak durumunda olduğumuz bir çok firma ile değişik aşamalarda bağlantı içinde olmak zorunda kalıyoruz. Bu firmalar ilaç, tıbbi malzeme firmaları ve mama, pet malzeme firmalarıdır.

Meslektaşlarımızın bir araya gelerek kurduğu bir çok grup, topluluk ve komisyonlarda sık sık bu firmalarla ilgili şikayetler, rahatsızlıklar dile getiriliyor.Bu şikayetler ve rahatsızlıklarla ilgili firmalara bireysel ve odalar tarafından verilen tepkilere karşın ne yazık ki firmalar tarafından gerekli özenin gösterilmediğini görüyoruz.

Bunun yakın zamandaki en güzel örneği herkes tarafından bilinen ve güvenilen bir çok meslektaşımızın gözü kapalı ürünlerini kullandığı bir firmadır. Bu firma bir süredir Türkiye`de hiçbir firmanın elinde olmayan bir aşı türünü diğer alternatiflerinden önce Türkiye`ye getirmeyi başarıp veteriner evcil hayvan konusunda çalışan klinisyenlerin kullanımına sunarak iyi bir iş başarmıştır diye düşünürken bu firmanın bu yokluk ve alternatifsizlik durumundan yararlandığını gördük.

Pet klinik komisyonumuzda görev alan meslektaşlarımız sürekli sahada yaşanan mesleki konularda iletişim içinde olup olumlu olumsuz bir çok konuda gündemi takip etmektedirler. gündemde olan aşılarla ilgili konu hakkında bu bahsi geçen firmanın bu son durumda bir aşıyı alma koşulu olarak diğer aşılardan alınmasını mecbur tutan dayatması kabul edilebilir bir uygulama değildir. Bu fırsatçı ve dayatmacı uygulamayı İzmir Veteriner Hekimler Odası Pet Klinik Komisyonu ve oda yönetimi olarak tüm meslektaşlarımız adına uygun bulmuyor ve kınıyoruz.

Ayrıca mama firmalarının diyet mama dediğimiz prescription ürünleri ile ilgili zaman zaman stoklarında bulundurmamasını da eleştiriyoruz. Unutulmamalıdır ki bu diyet mamalar bir çok hasta hayvanımızın hayatını devam ettirebilmesi için tek seçenek olarak kullanılmaktadır. Meslektaşlarımız hastalarını yaşatmaya çalışırken tedaviler yanında tek koşul olarak kullanılmasını tavsiye ettikleri prescription mamaların yokluğunu hasta sahiplerine açıklamakta ciddi zorluklar yaşamaktadırlar.

Yine mama firmalarının gerek internet satışında gerekse petshop satışlarında fiyat politikalarında bilerek sağlamadıkları disiplin nedeniyle meslektaşlarımız kliniklerine gelen köpek ve kedi sahiplerine kimi zaman tavsiye ettikleri kimi zamansa sattıkları mamalarla ilgili firmanın verdiği fiyat listesini uygulamalarına rağmen fiyat farklılığından dolayı ciddi tepkiler almaktadırlar. Türkiye`deki bütün mama firmaları şunu unutmamalıdırlar ki köpek ve kedi sahipleri (Keza tüm hayvan sahipleri) haklı ve doğru olarak öncelikle veteriner hekimlerin tavsiye ettiği ürünleri kullanma veya tavsiye etmediği ürünleri kullanmama eğilimindedirler.

İlaç firmaları ise değişik zamanlarda kliniklerde çok kullanılan ilaç ve biyolojik ürünlerin stoklarında kalmaması nedeniyle meslektaşlarımızı mağdur etmekte ve değişik mazeretlerle özellikle muadili olmayan ilaçlarla ilgili yüksek fiyatlar belirleyerek bu ilaçları kullanmayı isteyen meslektaşlarımızdan haksız kazanç elde etmekte ve bu yüksek fiyatların hasta sahiplerine yansıtmak zorunda kalınmasından doğan kötü imajın da meslektaşlarımız adına oluşmasına neden olmaktadırlar.

Bu konuyla ilgili son yaşanan durum da bunun bir örneğidir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının veteriner ilaç ve aşılarında üretim kalitesinin artması amacı ile yürürlüğe soktuğu GMP uygulamaları neticesinde ülkemizde üretim yapan ve yurtdışından gelen ürünlerle ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bazı ürünlerin ruhsat protokolleri uyum amacı ile üretimden kaldırılması söz konusu olmuş, bazı ürünlerde ise GMP-PIC nedeniyle ürünlerin Türkiye ye gelişi gecikmiş ya da durmuştur.Bu olaylar neticesinde bazı firmalar maliyetlerinin arttığını beyan ederek fiyatlarda %50`lere varan zam yapmışlar bazı firmalar da ellerindeki ürünlerinin muadilinin kalmaması dolayısıyla fiyatları yükseltmiştir.

Bu uygulamalar da zaten zor şartlarda mesleğini icra eden meslektaşlarımız için ek mali külfet, stres ve baskı unsuru olarak rol almakta ve birlikte çalıştığımız firmalarla ilişkilerimizi bireysel müşteri-firma bazında ve güvenilirlik bazında ciddi anlamda sekteye uğratmaktadır.

Sonuç olarak öncelikle hayvan sağlığı konusunda ama sadece hayvan sağlığı değil hayvanlarla ilgili her konuda söz sahibi olma konusunda en başta yetkiye sahip olan veteriner hekimlerin ilaç, aşı, biyolojik madde, mama, pet malzemesi vb konularında çalışan firmalardan hak ettiği saygıyı görmesi gerekliliği dışında bir durumun söz konusu bile olmadığını düşünüyoruz. Bunun tersini yapan firmaların mesleğimizi itibarsızlaştırmaya neden olduğunu ve saygınlığımıza zarar verdiğini düşünerek uygun bulmuyor ve bu davranışlara devam eden firmalara karşı bireysel, meslek odalarımız ve tüm meslek platformlarında tepkilerimizi demokratik yollarla göstermeye devam edeceğimizi bilgilerinize sunuyoruz.

İzmir Veteriner Hekimler Odası

Yönetim Kurulu

Haber Linki : https://goo.gl/rD3kGk