Menü için tıklayınız

Dünya Gıda Günü

Dünya Gıda Günü

001-logokucuk.png

 

 

 

İZMİR VETERİNER HEKİMLER ODASI

 

                                                                                                                     

                                                                       14/10/2016

DÜNYA GIDA GÜNÜ

 

 

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Ekim ayının 16 sı Dünya Gıda Günü olarak belirlenmiştir. Her yıl farklı konular belirlenerek gıdanın önemine her yönüyle dikkat çekmek hedeflenmektedir. 2016 yılında iklim değişikliğine bağlı olarak gıda ve tarımın da değişmesi gerektiği konu başlığı seçilmiştir. 

Artan dünya nüfusu ile birlikte artan taleplerin karşılanması öncelikli iken, iklimsel değişikliklere bağlı olarak ürünlerde oluşan değişimler ve bazı bölgelerin karşı karşıya kaldığı doğal felaketlerin doğurduğu ihtiyaçlara göre planlama yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Elbette her geçen gün gelişen değişen teknolojik olanakların yanısıra insan hayatında yavaş yavaş hissedilmekle birlikte doğal kaynakların da değişim geçirdiği gerçeği unutulmamalıdır. Tarım ve hayvancılık sektörü de bölgesel ve iklimsel olanaklar çerçevesinde ürünsel zenginliğe sahip bir sektördür. Sektörde teknolojik gelişmelerin etkisi de yadsınamaz. Ancak doğal kaynak ve ürünün değerine yönelik uygulamaların yapılması gelecek nesillere aktarım ve sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Tarım ve hayvancılığa iklim değişikliğinin etkileri ile birlikte tarım ve hayvancılık politikalarından kaynaklanan iklimsel değişikliklerin ne şekilde yönetilmesi gerektiği de ulusal hatta küresel politikalarla belirlenmelidir.

Hayata dair her şeyi hızla tükettiğimiz günümüzde Dünya Gıda Günü aracılığı ile sürdürülebilir yaşam için tarım, hayvancılık ve gıda üçgenini nasıl şekillendirmenin daha faydalı olacağını ele almak artık insanlık için en önemli adımlardan biri halinde gelmiştir.

İzmir Veteriner Hekimler Odası olarak hayvancılığın gıda sektörü için başlı başına ve apayrı ele alınması gereken bir konu olduğunun ve önemli protein kaynağı olan  hayvancılık ürünü  tüm gıda ürünlerinin öneminin hatırlanmasını, Veteriner Halk Sağlığı ile ilgili çalışmalara yeterli önemin verilmesi gerektiğini ve TEK SAĞLIK  gerçeğinin unutulmamasını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Doğru yöntemlerle, doğru değişimlere, doğru uyumlar sağlayabilmek dileğiyle; Dünya Gıda Günü kutlu olsun.

H.Gökhan ÖZDEMİR

İzmir Veteriner Hekimler Odası

Yönetim Kurulu adına

Başkan