Menü için tıklayınız

Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 174.Yılı

Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 174.Yılı

001-logokucuk.png

 

 

 

İZMİR VETERİNER HEKİMLER ODASI

                                                                                                           23/10/2016

Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 174.Yılı

          Ülkemizde ilk kez Veteriner Hekimlik eğitim ve öğretimi bundan 174 yıl önce 1842 yılında İstanbul’da başlamıştır. Veteriner Hekimlik mesleği hayvan sağlığı temeline dayalıdır. Ancak tarihteki örneklerinden ve günümüzde yaşanan olaylardan anlaşılacağı üzere hiçbir zaman hayvan sağlığı ile sınırlı bir meslek olmamıştır.

            Hayvan sağlığı temelinde insan sağlığı, gıda güvenliği, halk sağlığı, çevre sağlığı, hayvan refahı, hayvan hakları gibi hayatımızda ve dünyanın geleceğinde rol oynayan konularla doğrudan ilgilidir. Birçok meslektaşımızın mezuniyet sonrasında üye oldukları meslek odalarının etkinliği ve mesleki gelişmelerin hızı da öncelikle yasal düzenlemelerin etkisi altındadır. Ancak mesleki gelişmeler ve mesleklerin toplumdaki yerini belirleyen en önemli etkenlerden biri de meslek üyeleridir.

            Meslek üyelerinin mesleki bilinç ile yetişmesinin sağlanmasında temel unsur da elbette fakültelerimizdir.    Meslek odalarına üye olmanın önemi, mesleki birlik beraberlik, etik ve deontoloji konuları en az mesleki becerilerin kazanılması kadar önemlidir. Veteriner Fakülteleri öğretim elemanı yanında ciddi teknik donanım gerektiren merkezlerdir. Bu bağlamda açılmış olan fazla sayıdaki Veteriner Fakültesinin; mesleğimize, ülke hayvancılığının ve hayvan dostlarımızın geleceğine zarar vermemesi için tam donanımlı olarak faaliyet göstermesi sağlanmalı ve artık yeni Veteriner Fakültesi kesinlikle açılmamalıdır.

            İzmir Veteriner Hekimler Odası olarak katıldığımız ulusal ve uluslararası etkinliklerde de ciddi eksiklik olduğunu gördüğümüz bir diğer konu olan Veteriner Hekimlikte Uzmanlık konusunun da bir an önce çözülmesi mesleğimiz açısından önemlidir. Uzmanlık yönetmeliğinin ivedi bir şekilde tamamlanmasını ve uygulamaya konulmasını bekliyoruz.

            Ülkemizde Veteriner Hekimliği Öğretiminin 174. yılını kutlarken İzmir Veteriner Hekimler Odası olarak meslektaşlarımızın eğitim süreçlerine katkı koyan değerli öğretim üyesi meslektaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

H.Gökhan ÖZDEMİR

İzmir Veteriner Hekimler Odası

Yönetim Kurulu Adına

Başkan