Menü için tıklayınız

3 Kasım Tek Sağlık Günü

3 Kasım Tek Sağlık Günü

001-logokucuk.png

 

 

 

İZMİR VETERİNER HEKİMLER ODASI

 

 

 

 

3 KASIM TEK SAĞLIK GÜNÜ

 

 

 

3 Kasım olarak belirlenen Tek Sağlık Günü “Tek Sağlık Komisyonu, Tek Sağlık Girişimi ve Tek Sağlık Platformu” tarafından ortaklaşa koordine edilen uluslararası bir kampanyadır.

Oluşumun hedefi; Tek Sağlık konusunda mümkün oldukça çok sayıda eğitim ve bilinçlendirme etkinliğine mümkün olduğunca çok kişinin katılım sağlaması ve dünya çapında projeler oluşturabilmektir. Tek Sağlık konusundaki çalışmalar dünyanın içinde bulunduğu gelişim ve değişimlere paralel eylemlerle yapılmalıdır. Yine küresel açıdan Tek Sağlık etkileşimlerine yön vermek için politikalara ve siyasi iradelerin desteğine ihtiyaç vardır.

Dolayısıyla Tek Sağlık kavramı insanlar, hayvanlar ve çevreyi sağlıklı kılmak adına tüm yönleriyle disiplinler arası işbirlikleri ve iletişim sağlanması gereken dünya çapında bir strateji olarak kabul edilmelidir.

Yerel, ulusal, küresel düzeyde; insanlar, evcil hayvanlar, yaban hayatı, bitki ve çevre konularının bir aradaki etkileşimlerinin dikkate alınarak değerlendirilmesi önemlidir. Giderek artan dünya nüfusu için yeterli sağlık, gıda ve su sağlamak için, sağlık çalışanlarının ve bunların ilgili disiplinleri ve kurumlarının birlikte çalışmak zorunda olduğu unutulmamalıdır. Artan dünya nüfusuna bağlı değişimler gibi, çevre kirliliği ve değişen iklim koşullarının yeni hastalık etkenlerinin ortaya çıkmasına yol açması ile insan ve hayvan sağlığı etkilenmektedir. Öyle ki dünya genelinde son üç yıl içinde insanlarda görülen bulaşıcı hastalıkların yaklaşık yüzde 75'inin hayvanlardan kaynaklı zoonoz hastalıklar olduğu belirlenmiştir. Bu da insanlarla hayvanlar arası etkileşimlerin önemini ve boyutunu göstermektedir.

Tek sağlık konusunda disiplinler arası doğru çalışmalar yapıldığı, eğitimlerde bu konunun önemi vurgulandığı taktirde bugünümüz ve gelecek kuşaklar için ideal şartların oluşturulması mümkün olacaktır.

Bu nedenle İzmir Veteriner Hekimler Odası olarak “Tek Sağlık” konusunu gündemde tutarak bilinçlendirme çalışmaları yapmaya ve bu konudaki etkinlikleri takip etmeye devam ediyoruz.

H. Gökhan ÖZDEMİR

İzmir Veteriner Hekimler Odası

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

 

https://www.onehealthcommission.org/