Menü için tıklayınız

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliğine Dair Toplantı

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliğine Dair Toplantı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 12.7.2017 tarihinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliğine Dair bir toplantı düzenlenmiştir. Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda; Kanun Değişikliği önerisinin Başbakanlıkta olduğu ve değişiklikte yer alan maddelerden anlaşılamayanların tekrar bir sunum yapılarak değerlendirilmesinin amaçlandığı dile getirilmiştir.

             Hayvansever Sivil Toplum Kuruluşlarının yanında Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Ankara, İstanbul ve İzmir Veteriner Hekimleri Odalarından da temsilcilerin davet edildiği toplantıda Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan sunumun ardından maddeler tek tek tartışmaya açılmış, üzerinde uzlaşma sağlanamayan maddeler ile ilgili Bakanlık temsilcileri tarafından notlar alınmış ve değişiklik önerisinin son şekli ile ilgili yeniden bilgilendirme yapılacağı hususu belirtilmiştir.

             Kanun koyucu ve yürütücüsü olarak yıllardır bu konuda emek veren gerek Bakanlık yetkililerine gerekse hayvan haklarının korunmasına ilişkin faaliyet gösteren Veteriner Hekimler olarak bizlerin meslek temsilcilerine ve hayvan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşlarının yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Yapılan toplantıda İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak hazırlamış olduğumuz, konu ile ilgili, dosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin TAŞ’a iletilmiş ve kanunun sahada uygulayıcısı olan belediyelerin ve bu belediyelerde görev yapan Veteriner Hekimlerin de görüş ve taleplerinin alınması gerektiği vurgulanmış hatta belediye veteriner hekimleri ile birlikte bir toplantı daha yapılması gerektiği Oda Başkanımız H. Gökhan ÖZDEMİR tarafından ifade edilmiştir.

Aceleye getirilmeden yapılacak düzenlemelerle şekillendirilecek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun, hayvan haklarını tam anlamı ile korumasını, insanlarla hayvanlar arası ilişkileri ve halk sağlığını olumlu yönde etkileyecek biçimde uygulanabilir olmasını diliyoruz.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu