Menü için tıklayınız

Kurbanlık Hayvan Sevkleri

Kurbanlık Hayvan Sevkleri

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayı : 300/325
Konu: Kurbanlık hayvan sevkleri                                                               20 . 7. 2017
 
 
VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA
 
            İlgi: 13.7.2017 tarih ve 1727239 sayılı yazı
           
            İlgide kayıtlı Bakanlık yazısında, kurbanlık sevklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar gündeme getirilmiştir.
            Klinisyen veteriner hekimleri ilgilendiren önemli bir konu; Halk sağlığının korunması ve antimikrobiyal direnç gelişiminin önlenmesi açısından, kurbanlıklara proflaktik amaçlı antibiyotik uygulaması yapılmaması, antibiyotik uygulamasının endike olduğu durumlarda ise antibiyotiğin atılım süresine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
            Konuyla ilgili olarak klinisyen hekimlerin bilgilendirilmesi hususunda,
            Gereğini rica ederim.
 
           
           
 
 
                                                                                                     Talat GÖZET                                                                                                                                                                             
                                                                                        Türk Veteriner Hekimleri Birliği
                                                                                           Merkez Konseyi Başkanı 
 
EK: İlgide kayıtlı yazı
Ek için alttaki bağlantıya tıklayınız:
https://goo.gl/EEMVEV