Menü için tıklayınız

Uluslararası Çevre Ve Sağlık Kongresine Katıldık

Uluslararası Çevre Ve Sağlık Kongresine Katıldık

Türkiye’de ilk defa insan hekimliği, veteriner hekimliği, çevre mühendisliği, ziraat mühendisliği, kimya mühendisliği, gıda mühendisliği, biyoloji, su ürünleri olmak üzere farklı disiplinlerin bir araya gelip çevrede yaşanan sorunların insan ve hayvan sağlığına olan etkilerinin tartışıldığı multidisipliner “Uluslararası Çevre ve Sağlık Kongresi” 23 – 25 Ekim 2017 tarihlerinde Adana’da Çukurova Üniversitesinde düzenlendi.Kongrede üç gün boyunca beş ayrı konferans salonunda çok sayıda bildiri ve poster sunuldu ve tartışıldı.
Kongreye odamız Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubundan Prof. Dr. Osman YILMAZ, Doç. Dr. Sibel OYMAK ve Veteriner Hekim Adnan SERPEN’in birlikte hazırladıkları “Çevre Sağlığı Sorunlarına Bütünsel Yaklaşım: Tek Sağlık    ( An Integrated Approche To The Envıronmental Health Problems: One Health )” başlıklı bildiri ile katıldılar. Bildiri Odamızı temsilen, Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu Sekreterya Görevlisi Veteriner Hekim Adnan SERPEN tarafından sunuldu.
İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak başarılı bir organizasyon gerçekleştiren “Uluslararası Çevre ve Sağlık Kongresi” Başkanları Prof. Dr. Neslihan BOYAN, Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK, Doç. Dr. Ali Rıza KUL, Doç. Dr. Sevda OCAK ile diğer emeği geçen herkesi kutluyoruz.
İzmir Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu
 
Haber metninin tümü için  bağlantıya tıklayınız: https://goo.gl/ro4AXH
Bildiriye erişim için tıklayınız:  https://goo.gl/1NhMjq
 
Bildirinin Türkçe ve İngilizce özet metni için tıklayınız: https://goo.gl/j4iCNX
 
Kongrede sunulan tüm bildirilerin yer aldığı dijital “ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ” : https://goo.gl/R5wYu2