Menü için tıklayınız

İzmir VHO - Ekol Hastaneleri Anlaşmamız

İzmir VHO - Ekol Hastaneleri Anlaşmamız

 
 
 
 
 
Meslektaşlarımızın Dikkatine
 
İzmir Veteriner Hekimler Odamız ile Özel Ekol Hastanesi,Ekol Özel Göz Tıp Merkezi arasında üyelerimiz ve 1. derece yakınlarına (Anne-Baba-Eş ve Çocuk) sağlık hizmetine yönelik indirim uygulanması protokolü imzalanmıştır. 31/12/2018 tarihine kadar geçerli olacak indirimle ilgili detaylar alt bölümde verilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
 
İzmir Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu
1.      KONU
İş bu protokolün konusu İzmir Veteriner Hekimleri Odası üyeleri ile 1. Derece yakınlarına ( Anne-Baba-Eş ve Çocuk ) SGK anlaşması gereği; Çalışan ve bakmakla mükellef olduğu aile bireylerinden Sağlık Uygulama Tebliği ( SUT ) 1.8.1 maddesi gereği 15,00 TL devlete katılım bedeli alınacaktır. SGK katkı payından indirim uygulanacaktır.
2.      AMAÇ
İş bu protokolün amacı İzmir Veteriner Hekimleri Odası üyeleri ve 1. Derece yakınlarına ( Anne-Baba-Eş ve Çocuk ) daha ekonomik koşullarda sağlık hizmeti sağlamaktır.
3.      SÜRE
İş bu protokolün imza tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.
4.      PROTOKOLÜN KAPSAMI
İzmir Veteriner Hekimleri Odası üyeleri ve 1. Derece yakınlarına ( Anne-Baba-Eş ve Çocuk ) İzmir Çiğli de faaliyet gösteren ÖZEL EKOL HASTANESİ’nde verilen hizmetlerde herhangi bir limit sınırlaması olmaksızın yararlanacakları sağlık hizmetlerinde;
 • Kulak Burun Boğaz, Göz, Ortopedi, Genel Cerrahi, Üroloji, Endokrin ve Dâhiliye branşlarında muayene ücretlerinde SGK katılım payından % 20 indirim.
 • Kulak Burun Boğaz, Göz, Ortopedi, Genel Cerrahi, Üroloji, Endokrin ve Dâhiliye ameliyatlarında ve/veya tedavi amaçlı yatışlarda SGK katılım payından % 20 indirim.
 • Göz; Fakoemülsüfikasyon ve İntraoküler Lens İm Plantasyonu ( Katarak ) ameliyatlarında geçerli olan indirim oranı uygulanacak, lakin kullanılacak lens ücreti SGK tarafından karşılanmadığından, hastanın tercih edeceği lens kalitesine göre 1500 – 4500 TL arasında ücret çalışan ve yakınlarından alınacaktır.
 • Estetik Plastik Cerrahi muayene ve ameliyat ücretlerinde % 15 indirim.
 • Dentekol Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde; Diş tedavi, İmplant ve Ortodonti ücretlerinde % 15 indirim.
 • Duymer İşitme Cihazları merkezimizde; Her türlü işitme cihazının normal satış fiyatları üzerinden % 15 indirim.
 • Armando optik firması olarak; Armando ve Diego Optik de verilen hizmetlerde her türlü optik ürünün normal satış fiyatları üzerinden % 15 indirim.
 • İzmir Veteriner Hekimleri Odası üyeleri ve yakınları hastanemize geldiklerinde bahse konu indirimlerinden yararlanabilmeleri için hasta-kayıt kabule Kurum Kartlarını ibraz etmesi gerekmektedir.

    
 • ÖZEL EKOL HASTANESİ tarafından gerek görülmesi halinde 0 542 786 41 19 numaralı telefondan Sayın Gülten DOST’dan İzmir Veteriner Hekimleri Odası ‘na bildirimde bulunarak müracaat eden kişinin bu protokol kapsamında değerlendirilecek çalışanı veya yakını olduğu hususunda teyit isteyecektir. İzmir Veteriner Hekimleri Odası ’nın vereceği cevap doğru ve uygun olarak kabul edilecektir.

   
5.      Uygulanacak indirim maliyeti ÖZEL EKOL HASTANESİ tarafından karşılanacaktır.

 
6.      ÖZEL EKOL HASTANESİ işbu protokol hükümlerinin uygulamasında İzmir Veteriner Hekimleri Odası üyelerine yapılacak indirimlerin uygulanması için gerekli başvuru ve duyuruları yapacak ve gerekli önlemleri alacaktır.