Menü için tıklayınız

Meslektaşlarımızın Dikkatine!

Meslektaşlarımızın Dikkatine!

Hayvan sahiplerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Seyrek Küçük Hayvan Mezarlığından yararlanabilmeleri için gömü koşullarını belirten yazıları aşağıda sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu