Menü için tıklayınız

Emeklerimizin boşa gitmemesini diliyoruz

Emeklerimizin boşa gitmemesini diliyoruz

4. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı sonrasında İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı H. Gökhan ÖZDEMİR'in dileği, tüm meslektaşlarımızın emekleri ile hazırlanan Komisyon Raporlarının yetkililer tarafından dikkate alınması oldu.

Ruminant Performans / Ruminant Veteriner Hekimliği Dergisi - Sayı 71 04/2018

 

Kurultay öncesinde, sırasında ve sonrasında belirlenen on ana başlık altındaki mesleki konularda hep birlikte güzel tespitlerin ve önerilerin yer aldığı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kurultayda, ülke genelinde farklı koşullarda aynı mesleğe hizmet edenler olarak aslında pek çok ortak noktada hem fikir olduğumuzu görme şansı edinmiş olduk. Sorunlar çok hızlı ve net bir şekilde tespit edilince çözüm önerileri daha ayrıntılı olarak tartışıldı ve hedeflerin belirlenmesi açısından daha hızlı yol kat etme şansı elde edildi.

Yıllardır geldiğimiz noktada mesleki donanımları giderek artan dünyadaki meslektaşları ile aynı kalitede hizmet verebilecek şekilde kendini yetiştiren meslektaşlarımız olduğunu bilmek sevindiriciydi. Ancak buna karşın yine yıllardır yetkili kurum ve kişilere Veteriner Hekimlik mesleğinin önemini, yasal düzenlemelerde mesleğimizle ilgili uygulamalarda bizlerin donanımlarından yararlanmaları gerektiğini anlatamamış olmak da üzücü kısmıydı.

Bu yüzden artık bu Kurultaya dair çıktıların üst düzey yetkililer tarafından ciddi anlamda incelenmesini ve ülkemiz için yararlı çalışmalar yapılmasını bekliyoruz. Bu anlamda da Merkez Konseyimizden beklentimiz Kurultay Sonuç Bildirisinin yanı sıra tüm Komisyon raporlarının da bir an evvel yetkililere ulaştırılmasıdır. Ayrıca kamuoyu desteği alınması için de her türlü fırsat değerlendirilmelidir.

Emeklerimizin boşa gitmesini istemiyoruz. İşte bu yüzden; "Elbet birgün olur" değil "Hemen bugün olmalı" diyerek Kurultay çıktılarının hayata geçirilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.