Menü için tıklayınız

Özlük Haklarımızla ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna katılım sağladık

Özlük Haklarımızla ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna katılım sağladık

Özlük Haklarımızla ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna katılım sağladık

 

TBMM’de görüşülmekte olan Torba yasayla sağlık  çalışanlarının özlük haklarında yapılacak iyileştirmelere ilişkin düzenlemelere Veteriner  Hekim’lerin dâhil edilmemesi üzerine; öncelikle hazırlanan örnek metinlerle  siyasiler bilgilendirilmiş, mesleki kamuoyunun bilgilendirilmesi için medya ve sosyal medya üzerinden konu gündemde tutulmuştur. Devamında 23/07/2018 tarihinde TBMM de Plan ve Bütçe komisyonunda  yapılan görüşmelere İstanbul, İzmir, Bursa Veteriner Hekimleri Odaları başkanları ile birlikte TVHB Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağlamıştır.

 

           Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olacak bu tasarı için hazırlamış olduğumuz dokümanlar tüm komisyon üyelerine bizzat verilerek bilgilenmeleri sağlanmış, komisyon sırasında maddeler oylanırken gerekçeleri de anlatılmıştır. 27. Yasama Döneminin ilk Plan ve Bütçe Komisyonunda muhalefet milletvekillerince; 5018 sayılı yasaya aykırı olarak etki analizi yapılmadan konunun komisyona gelmemesi gerektiği belirtilerek, Veteriner Hekimler ve Eczacıların da sağlık çalışanları olarak bu kapsama alınması gerektiği vurgulanmıştır. Milletvekillerince meslek odaları ve birliklerin gerekli görüşü alınmadan ve sağlık komisyonunda görüşe açılmadan plan ve bütçe komisyonuna gelmesinin de yanlış olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı Meslektaşımız  Prof. Dr Yunus Kılıç ziyaret edilerek konu hakkında dokümanlar kendisine sunulmuştur. Bu konu da bilgilendirme yapılmıştır.

          

            Gecenin ilerleyen saatlerinde maddeler oylamaya geçildiğinde muhalefet partilerince sunulan Veteriner Hekimlerin ve Eczacıların da özlük haklarına yönelik düzenlemeye dâhil edilmesi önerisi komisyonda reddedilmiştir.

 

            Bu kapsamda yapılan çalışmanın, Veteriner Hekimlerin sağlık sınıfında olduklarının anlaşılması ve bu konudaki haklarının verilmesi yönünde önemli bir zemin oluşturduğu görülmüştür. Bundan sonraki süreçte teklif mecliste görüşülürken girişimlerimiz devam edecektir.

 

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu

Fotoğraf albümüne erişim için tıklayınız.