Menü için tıklayınız

İzmir VHO 2019 Yılı Alt Sınır Ücret Tarifesi

İzmir VHO 2019 Yılı Alt Sınır Ücret Tarifesi

Veteriner Hekim Muayenehane,  Klinik,Poliklinik ve Hayvan Hastaneleri için   ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında  hazırlanan ve TVHB Merkez Konseyince onaylanan 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak 2019 Yılı Asgari Ücret Tarifesi, Odamız web sitesinde yayınlanmış, kitapçık şeklinde bastırılıp klinik adreslerine gönderilmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu
2019 Yılı Alt Sınır Ücret Tarifesine erişim için alttaki
bağlantıya tıklayınız: