Menü için tıklayınız

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

1-Kamu dışında Gıda İşletmeleri, Klinik Hayvan Hastaneleri, Petshoplar, Hayvan Çiftlikleri, Laboratuvarlar, Kanatlı İşletmeleri, İlaç sektörü ,Su ürünleri vb sektörlerde görev alan meslektaşlarımızın 6343 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler gereği çalışmış oldukları işyeri ile sözleşme imzalayıp odalardan çalışma izin belgesi alması gerekmektedir. Bu konuda SGK tarafından denetimler yapılmaktadır. İşyeri sahipleri ve meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmeleri hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

 

            2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 11 Kasım 2015 tarih ve 2015/25 sayılı Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Genelgesi doğrultusunda, 1.2.7.4 maddesindeki belirtilen Veteriner Hekimlerin çalışma alanları hakkındaki yönetmeliklere istinaden, 5510 sayılı kanun kapsamında sigorta primlerinin takibi yapılmaktadır.10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı Bankalar Ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum Ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi Ve Belgelere Dair Tebliğ ve 5510 sayılı kanunun “100. Maddesi gereği Bilgi ve Belge isteme hakkı bilgi ve belgelerin kuruma verilmesi usulü”  kapsamında konuyla ilgili Veteriner Hekimler Odalarından Veteriner Hekimlerin imzaladıkları sözleşme örnekleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı  tarafından talep edilmektedir.

      

     Bu nedenle Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin 14/02/2013 tarihli yönergesine, iş mevzuatı  ile 13 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ" hükümlerine dayanılarak hazırlanan sözleşmeler, iş mevzuatı  ile 13 Eylül 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği" hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve imzalanmış olan sözleşme örneklerinin tarafınızca saklanması, denetimlerde mağduriyet yaşanmaması için Sigorta girişlerinin ve ücretlerinin sözleşmede belirtilenler doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz

 

 

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu