Menü için tıklayınız

14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart’ın 100. Yılında Türkiye’de Sağlık Konulu Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak; İzmir Eczacı Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi ve Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası ile beraber katkı koyduğumuz ve İzmir Tabip Odası'nın organize ettiği, İzmir Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri ortak basın toplantısına katıldık. 

9 Mart 2019 Cumartesi günü yapılan Basın Açıklamasının açılış konuşmasını yapan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, 14 Mart haftasında yapılacak etkinliklerden söz ederek, tüm sağlık çalışanlarını etkinliklere katılmaya davet etti. Daha sonra söz alan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz ortak basın açıklamasını okudu. Dr. Obuz Türkiye'de sağlık ortamındaki sorunlara değindiği konuşmasında, sağlıkta şiddet, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte uygulanmaya başlanan aile hekimliği, Genel Sağlık Sigortası ve şehir hastaneleri gerçekleri, üniversite hastanelerinin ve sağlık çalışanlarının sorunları, aşı reddi konularında açıklamalar yaptı. SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Hülya Baran Ulaşoğlu görevi başında kaybettiğimiz sağlık çalışanları için 14 Mart günü yapılacak anma hakkında bilgi verdi. Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası Başkanı Dr. Murat Bolat Hepatit B aşısının Aile Sağlığı Merkezlerinde bulunmasında güçlük yaşandığını belirtti.

 İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyemiz Veteriner Hekim Murat Aras katıldığı ortak Basın Açıklamasında; Veteriner Hekimler olarak sağlık çalışanı olduğumuzun altını çizerek, Tek Sağlık Uygulaması, koruyucu hekimliğin önemi ve özlük haklarımızda düzenlemeler yapılması gerektiği konularına vurgu yaptı.

            14 Mart Tıp Bayramının 100. yılında tüm sağlık hizmetleri çalışanlarını kutluyoruz.

 

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu