Menü için tıklayınız

E-REÇETE VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA

E-REÇETE VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA

  Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 2018 yılında E-Reçete düzenlemesine yönelik “Veteriner Hekim E-Reçete Talimatı ve Uygulama Kılavuzu Versiyon I” adı altında kılavuz yayımlanmış; ardından 13 Mart 2018 tarihli “Veteriner Hekim E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi Talimat ve Kullanma Kılavuzu Versiyon II” adı altında düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemelere karşı hak kayıplarımızın önlenmesi adına Versiyon II’nin iptali istemiyle İzmir Veteriner Hekimleri Odamız tarafından dava açılmıştı.

            Bu dava süreci devam ederken Bakanlıkça kısa bir süre sonra “Veteriner Hekim E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi Talimatı ve Uygulama Kılavuzu Güncelleme III adlı (Güncelleme Versiyon III) 70 sayfalık bir talimat yayımlanmıştır.

            Danıştay’daki bu davaya konu Versiyon II’nin son yayımlanan GÜNCELLEME III ile (md12/5) yürürlükten kaldırıldığı anlaşılmıştır. Versiyon III’ünde iptal edilmesi için İzmir Veteriner Hekimleri Odamızca ikinci bir dava daha açılmıştır. Bu konuda odamıza meslektaşlarımızdan çok sayıda soru gelmektedir.

Hukuki süreç devam etmekte olup gelişmelerle ilgili gerekli bilgilendirmeler Odamız web sitesinde duyurulacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu