Menü için tıklayınız

Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı

Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı

" Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma" Çalıştayı'na Katıldık

 

              Urla Belediyesi,Tarım ve Orman İş Sendikası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen “Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma” Çalıştayı'na İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanımız H.Gökhan Özdemir katılmış olup odamızın bu konudaki görüş ve önerileri dile getirilmiştir. Sonuç bildirgesi  olarak Tarım, orman, su ürünleri alanında ülkemizde yaşanan kurumsal yapı istikrarsızlığına son verilmesi ve çağdaş bir kurumsal yapının sağlanması,

Kırsal alanlarda sadece tarımsal üretimin değil aynı zamanda kırsal sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinin geliştirilmesi,

Kırsal kalkınma ve örgütlenmede toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi,

Tarım, orman ve su ürünleri alanlarında etkin ve kalıcı kooperatifçiliğin geliştirilmesi,

Kooperatiflerde araştırma-geliştirmeye dayalı yenilikçi ve inovatif uygulamalara yer verilmesi,

Kırsalda yaşayanlar için hak temelli kalkınma ilkesinin benimsenmesi, bu kesim için kapsayıcı sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi,

Kırsalda yaşayan herkese başta eğitim, sağlık, altyapı olmak üzere refah sağlayan tüm kalkınma araçlarının ulaştırılması,

Son yıllarda ısrarla takip edilen ithale dayalı tarımsal ürün tüketimi yerine yerli ürün üretim ve tüketiminin özendirilmesi, buna yönelik planlı çalışmanın yapılması,

Yerel üretici ve kooperatiflerin sadece hammadde tedarikçisi olarak kalmak yerine yöreye daha fazla katma değer kazandıracak işlenmiş ürünler üretir hale getirilmesi,

Üreticinin pazarlama kapasitesinin geliştirilerek kısa tedarik zincirlerinin oluşturulması, bu konuda yerel yönetimlerin daha aktif bir rol üstlenmesi,

Kalkınma politikalarının doğal varlıkların sürekliliğinden vazgeçmeyecek şekilde belirlenmesi, bu kapsamda yerel yönetimler ve yerel halkın denetiminin güçlendirilmesi,

Çiftçilerin girdi maliyetini düşürecek, üretimi destekleyecek, pazarlama olanaklarını geliştirecek ve acil ihtiyaçlarını temin edecek finansman sistemlerinin oluşturulması konularında politika önerileri geliştirilmiştir.

 

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu

Fotoğraf Albümüne erişim için tıklayınız.