Menü için tıklayınız

"Veteriner Hekimlik Bilimi ve Uygulamaları"

"Veteriner Hekimlik Bilimi ve Uygulamaları"

                                                   MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

VETERİNER HEKİMLİK EĞİTİMİ

YÖK tarafından lisans ve ön lisans programlarında yapılması planlanan değişiklik taslağı

 

YÖK tarafından Üniversite programlarında yeniden düzenleme yapılması ihtiyacı doğduğu belirtilerek bir çalışma başlatıldığı, görüş ve önerilerin 25 Kasım 2019 tarihine kadar prsiniflama@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu doğrultuda İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak oluşturduğumuz görüş ilgili yerlere iletilmiştir.

Söz konusu düzenlemenin ülkemiz ve mesleğimiz adına doğru bir şekilde hayata geçirilmesi için çok sayıda görüşün bildirilmesi çok önem taşımaktadır.

Meslektaşlarımıza bu konuda gösterecekleri hassasiyet ve destekten dolayı teşekkür ederiz.

Üyelerimizden de gelen taleplere istinaden; İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak görüşümüz sizler tarafından da prsiniflama@yok.gov.tr adresine iletilmek üzere aşağıda yer almaktadır.

YÖK tarafından Üniversite programlarında yeniden düzenleme yapılması çalışmasının amacının; Yükseköğretimde benzer içerikli veya benzer isimli lisans programlarının yeniden isimlendirilip eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi olduğu ifade edilmiştir. UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması’na (ISCED-F 2013) göre programların aşağıda yer alan 10 geniş alan altında tasnif edildiği belirtilmiştir.

01 Eğitim Bilimleri

02 Sanat ve İnsani Bilimler

03 Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyon

04 İş, Yönetim ve Hukuk

05 Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik

06 Bilişim Teknolojileri

07 Mühendislik, İmalat ve Yapı

08 Tarım, Ormancılık, Su Ürünleri ve Veterinerlik

09 Sağlık, Sağlık Bakımı ve Desteği

10 Hizmetler

Ayrıca YÖK’ün web sayfasında “Bu kapsamda yükseköğretim sistemimizdeki lisans programlarının UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak 10 geniş alan, 53 dar alan ve 144 ayrıntılı alan altında bilimsel ölçütlere göre sınıflandırılma çalışması yapılmış, bununla birlikte eşdeğer programlar bilim kurullarınca geniş mutabakat ile ortak isim altında birleştirilmiştir. Dile getirilmesi gereken önemli bir husus da şudur: “Bu çalışma sonucunda, aynı muhtevaya sahip farklı isimli programlardan mezun olanlar için kesinlikle herhangi bir mağduriyet olmayacak, mevcut öğrencilerin hakları ve statüleri korunacaktır” ifadeleri yer almaktadır.

Ancak:

10 geniş alanın tasnifinde YÖK tarafından yorum yapılmış olduğu ve Veteriner Hekimlik mesleğinin “08 Tarım, Ormancılık, Su Ürünleri ve Veterinerlik” kapsamına alınmasının öngörüldüğü görülmektedir.

Bu durum dünyada tam olarak böyle değildir.

Veteriner Hekimlik mesleği 09 Sağlık, Sağlık Bakımı ve Desteği, 08 Tarım, Ormancılık, Su Ürünleri ve 05 Doğa Bilimleri kapsamında farklı ve çok da önemli rolü olan bir meslektir.

Aslında dünyada da “Veteriner Hekimlik” başlığı altında ayrı bir alt başlık olarak yer almaktadır.

Öncelikle bu tespitin doğru yapılması gerekmektedir.

Tüm dünyada; Hayvan Sağlığı, Halk Sağlığı (Zoonotik hastalıklardan korunma ve tedavi prosedürlerinin izlenmesi), Çevre Sağlığı, Gıda Güvenilirliği, Tarımda; Hayvancılık Faaliyetleri, Ormancılık başlığında; doğal devlet ormanı alanlarındaki Yaban Hayatı, Su Ürünleri Başlığı altında yer alan Sucul Hayvanlar konularının tamamı Veteriner Hekimlik mesleği kapsamında yürütülmektedir. Eğitimlerin sınıflandırılmasında da bu işlevsel yapının dikkate alınması gerekmektedir.

Yeni yapılan planlamada;

"Veteriner Hekimlik Bilimi ve Uygulamaları" başlığının ayrıca bir başlık olarak açılması gerekmektedir.

 

 

                                   İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu