Menü için tıklayınız

Veteriner Hekimleri Oda Başkanları heyeti 13.01.2020 tarihinde TVHB Merkez Konseyinde bir toplantı yaptı.

Veteriner Hekimleri Oda Başkanları heyeti 13.01.2020 tarihinde TVHB Merkez Konseyinde bir toplantı yaptı.

Son  günlerde mesleğimizin güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirmek üzere Başkanımız H. Gökhan ÖZDEMİR'in de içinde bulunduğu Oda Başkanları heyeti ile birlikte 13.01.2020 tarihinde  TVHB  Merkez Konseyinde bir toplantı yapılmıştır. Toplantı sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde; İTS, ATS, E-reçete , gıda işletmeleri, klinik - poliklinik - hayvan hastaneleri, fiili hizmet, aşı makbuzları, kimliklendirme, küpeleme ve aşılama  gibi konularda  Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Daire Başkanları ile yapılan görüşmede TVHB Merkez Konseyi Başkanımızın da katılımı ile çözüm önerilerimiz dile getirilmiştir.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu