Menü için tıklayınız

SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR

SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR

Son zamanlarda tüm sağlık çalışanlarına yönelik olarak gündeme gelen şiddet olaylarına karşı İzmir Tabip Odası koordinasyonunda yapılan Basın Açıklamasına; İzmir Eczacılar Odası, İzmir Diş Hekimleri Odası, Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası, Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi,Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Radyoloji Tekniker ve Teknisyenleri Derneği İzmir Şubesi, temsilcileri ile birlikte İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak katıldık.

            Odamız adına Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ARAS'ın katıldığı Basın Açıklamasında; Sağlıkta şiddete karşı gereken önlemlerin alınması ve sağlık çalışanlarının yıpranmalarının göz ardı edildiği hususlarına dikkat çekilerek 15 Mart tarihinde Ankara'da Büyük Beyaz Miting'de bir araya gelineceği belirtildi. 

 

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu