Menü için tıklayınız

SÖZLEŞMELER

Sözleşme Başlığı Link
Duyuru!

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyince gönderilen yazı doğrultusunda,
“İşyeri Veteriner Hekimliği Yönergesinin” 10. Maddesi gereği, kamu dışında çalışan Veteriner Hekimlerin işverenle yaptıkları tip sözleşmelerin noter onaylı olması gerekmektedir. Ancak; Başbakanlığın bu alanda yaptığı düzenlemeler emsal teşkil ettiğinden 2014 yılında yapılacak Veteriner Hekim sözleşmelerinde “noter tasdiki” istenmemektedir."denilmektedir.Bu kapsamda sözleşmelerde noter tasdiki zorunlu değildir, aşağıdaki belgeler doğrultusunda Odamız tarafından sözleşme onaylanacak ve çalışma izin belgesi verilecektir.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu

Not. Uzm. Veteriner Hekimlerin Dikkatine!  Örnek sözleşmeleri bilgisayarınıza indirmeyip, Odamızdan isteyiniz. 

Sözleşme ile ilgili istenilen evraklar;
Tip Sözleşme - Islak imzalı-kaşeli olarak üç nüsha ile birlikte alt bölümde sıralanan belgeler!

1.Veteriner Hekim Kimlik fotokopisi ve fotoğraf

2.Veteriner Hekimin "adli sicil belgesi"

3.İşyeri İmza Sirküleri-Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi(işyeri şahıs adına ise sadece kimlik fotokopisi)

4.Sözleşme tarafları bölümde şirket kaşesi ve imzalayan kişilerin T.C kimlik numarası yazılı beyanı

5.Ev ve Süs hayvanı satış yerleri(petshop) ile anlaşma yapacak olan Veteriner Hekimlerin klinik ruhsatı ve çalışma izin belgesinin fotokopisi,

6. Ev ve Süs hayvanı satış yerleri(petshop) ait işyeri ruhsatı fotokopisi ve o kişiye ait kimlik fotokopisi.

(Sperma) - Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünlerini Üreten, İthal Eden ve Satan İşyerleri ile Veteriner Hekim Sözleşmesi İndir
Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Alım Sözleşmesi İndir
Nekropsi Raporu İndir
Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Veteriner Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi) İndir
Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi ( Veteriner Tıbbi Ürün Tanıtım Sorumlusu) İndir
Hayvan Hastanesi, Veteriner Poliklinik ve Muayenehanelerde Çalışan (Veteriner Hekim) Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi - Yarı Zamanlı Çalışılan İndir
Hayvan Kesim Sevk Raporu İndir
Hayvan İthalatı Yapan Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi İndir
Veteriner Ecza Deposu Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi İndir
Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünlerini Üreten, İthal Eden ve Satan İşyerleri İle Veteriner Hekim Sözleşmesi  İndir
Gıda Değeri Olmayan Hayvanlarda Kullanılan Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Pazarlama ve Farmakovijilans Sorumlusu) İndir
Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi ( Farmakovijilans Sorumlusu) İndir
Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi ( Pazarlama Sorumlusu) İndir
Laboratuvarlarda Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi İndir
Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Teknik Müdür) İndir
Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Sorumlu Veteriner Hekim) İndir
Hayvansal Atık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi İndir
Hayvan Hastanesi, Veteriner Poliklinik ve Muayenehanelerde Çalışan (Veteriner Hekim) Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi İndir
Hayvan Hastanelerinde, Veteriner Muayenehane ve Polikliniklerinde Çalışan (Sorumlu Yönetici) Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi İndir
Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi İndir
Gıda İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi İndir
Gıda İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi - Yarı Zamanlı Çalışılan İndir
Deney Hayvanları Üretim ve Uygulama Alanlarında Çalışacak Veteriner Hekim Sözleşmesi İndir
Danışmanlık Şirketlerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi İndir
Damızlık Birliklerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi İndir