Menü için tıklayınız

SÖZLEŞMELER

Sözleşme Başlığı Link
Duyuru


Sözleşmeleri Dizüstü / Masaüstü Bilgisayarınıza indirmeden önce lütfen okuyunuz.

Okunmasında güçlük çekiliyorsa altta verilen bağlantılara tıklayınız.

Sözleşmeler ile birlikte istenen belgeler / evraklar:
Tıklayınız:
http://bit.ly/3oFaFQG

Kurban Hizmetlerinde Görevlendirilecek Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi
Tıklayınız:
https://bit.ly/3vL63eQTip sözleşmeleri sayfanın alt bölümünde görebilirsiniz:

 

 

1) Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliğine Göre Veteriner Ecza Deposu Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi İndir
2) Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünlerini Üreten, İthal Eden ve Satan İşyerleri İle Veteriner Hekim Sözleşmesi İndir
3) Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Farmakovijilans Sorumlusu ve Pazarlama Sorumlusu) İndir
4) Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Farmakovijilans Sorumlusu) İndir
5) Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Pazarlama Sorumlusu) İndir
6) Laboratuvarlarda Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi İndir
7) Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Teknik Müdür) İndir
8) Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Sorumlu Veteriner Hekim-Teknik Müdür) İndir
9) Yem Fabrikası ve Diğer İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi İndir
9_1) Yem Fabrikası ve Diğer İşletmelerde Çalışan (Yem - Rendering - Hayvansal Atık İşleme) Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi İndir
10) Hayvan Hastanesi, Veteriner Poliklinik ve Muayenehanelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi İndir
10_1) Hayvan Hastanesi, Veteriner Poliklinik ve Muayenehanelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi - Yarı zamanlı İndir
10_2) Hayvan Hastanesi, Veteriner Poliklinik ve Muayenehanelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi - Uzman Veteriner Hekim İndir
11) Hayvan Hastanelerinde, Veteriner Muayenehane ve Polikliniklerinde Çalışan (Sorumlu Yönetici) Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi İndir
12) Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi İndir
12_1) Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi Yarı Zamanlı İndir
13) Gıda İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi Yarı Zamanlı İndir
14) Gıda İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi Tam Zamanlı İndir
15) Deney Hayvanları Üretim ve Uygulama Alanlarında Çalışacak Veteriner Hekim Sözleşmesi İndir
16) Danışmanlık Şirketlerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi İndir
17) Damızlık Birliklerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi İndir
18) Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticaretinde Çalışacak Veteriner Hekim-İşveren Hizmet Sözleşmesi İndir
19) Laboratuvarlarda ve Deney Hayvanları Uygulama ve Üretim Alanlarında Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi Uzman Veteriner Hekim İndir
20) Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi (Hayvan ithalatı yapan işletmeler) İndir
21) Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Alım Sözleşmesi A Sınıfı İndir
22) Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Alım Sözleşmesi B Sınıfı İndir
23) Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Alım Sözleşmesi C Sınıfı İndir
24-Hipermarket İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi İndir