ana1.png

logo6.png1.GÜN:

Etkinlik No: 1

Etkinliğin Adı: Yalnız Değiliz

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Dr. Sait TONG (Proje yürütücüsü)

-Özden CAN (Uzman)

-Ayşen GÜLEN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Projenin tanıtımı ve anlatılması amacıyla çevrede yaşayan hayvanlara dikkat çekilmesi.

Etkinlik No: 2

Etkinliğin Adı: Komşumuz Hayvanlar

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Ayşen GÜLEN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Yakın çevremizde yaşayan sokak hayvanlarını fark etmelerini sağlamak. Onlarla ilgili olumlu düşünceler ve farkındalık kazandırmak.

Etkinlik No: 3

Etkinliğin Adı: Sokaktaki Dostlarımız

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Yıldız YİĞİT (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Yakın çevrelerinde yaşayan başka canlılar olduğunu fark etmelerini sağlamak. Bunlarla ilgili olarak görüp izlediklerini, hissettiklerini resim yoluyla aktararak bu bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak.

Etkinlik No: 4

Etkinliğin Adı: Ona Ağaç Bırakmadık

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Yıldız YİĞİT (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Kentsel kirlenme ile yaşama alanı kısıtlanan yabanıl canlılara dikkat çekmek. Çevreye karşı duyarlılığı olan çocuklar yetiştirmek.

Etkinlik No: 5                   

Etkinliğin Adı: Kendimi Onların Yerine Koyuyorum

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Ayşen GÜLEN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Öğrencilerin öğrendiklerini, bildiklerini, gördüklerini ve duyduklarını drama yoluyla aktarmalarını sağlamak. Bilginin kalıcı olmasıyla çevreyle ilgili daha bilinçli ve duyarlı olmalarını sağlamak.

2.     GÜN:

Etkinlik No: 6

Etkinliğin Adı: Nasıl Gözlem Yaparız?

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-Ömer DÖNDÜREN (Eğitmen)

-Hasan PAŞALI (Rehber)

Etkinliğin Amacı: İyi bir gözlemci olmalarını sağlamak. Araç ve gereçlerden yararlanma becerisi kazandırmak. Karşılaştırma becerisi kazandırmak.

Etkinlik No: 7

Etkinliğin Adı: Uzaktaki Kuşlar

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-Ömer DÖNDÜREN (Eğitmen)

-Hasan PAŞALI (Rehber)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Öğrencilerin ve öğretmenlerin doğaya ve hayvanlara bakış açısını zenginleştirmek. Doğaya saygılı çocuklar yetiştirmek. Çevresine dikkat eden ve çevresini iyi gözlemleyen yetişkinler olmalarını sağlamak.

Etkinlik No: 8

Etkinliğin Adı: Bugün Mutlular.  Yarın Ne Olacak?

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Ayşen GÜLEN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-Hasan PAŞALI (Rehber)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Öğrencilerin öğrendiklerini, bildiklerini, gördüklerini ve duyduklarını drama yoluyla aktarmalarını sağlamak. Bilginin kalıcı olmasıyla çevreyle ilgili daha bilinçli ve duyarlı olmalarını sağlamak.

Etkinlik No: 9

Etkinliğin Adı: Onlar Unutulmasın

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Ayşen GÜLEN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-Hasan PAŞALI (Rehber)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Kuşcenneti’nde görüp izlediklerini grup çalışmasıyla ve sanat etkinliğiyle aktararak bu bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak.

3.     GÜN

Etkinlik No: 10

Etkinliğin Adı: Ben de Yapabilirim

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Ayşen GÜLEN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-H. Gökhan ÖZDEMİR (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Yaşadığımız yakın çevrede her gün karşılaştığımız halde yaşantılarını hiç fark etmediğimiz hayvanların farkına varmak. Çevremizde yaşayan sokak hayvanları için herkesin bir şeyler yapabileceğini kavratmak.

Etkinlik No: 11

Etkinliğin Adı: Bazıları Daha Şanslı

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Dr. Sait TONG (Proje yürütücüsü)

-Özden CAN (Uzman)

-Yıldız YİĞİT (Uzman)

-Nebahat SELİM (Eğitmen)

-H. Gökhan ÖZDEMİR (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Çevremizde yaşanan sorunlar karşısında çözümün bir parçası olma becerisi kazandırma. Sokakta yaşayan hayvanların davranış biçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Onlarla doğru iletişim kurmalarını öğretmek.

Etkinlik No: 12

Etkinliğin Adı: Ben, Neler Gördüm?

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Ayşen GÜLEN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-H. Gökhan ÖZDEMİR (Rehber)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Gezilip görülen yerlerin ve öğrenilen bilgilerin değerlendirilmesini sağlamak. Bazı insanların ve kurumların sokakta yaşayan canlılara yardım ettiklerini kavratmak.

Etkinlik No: 13

Etkinliğin Adı: Sizi Unutmayacağım

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Ayşen GÜLEN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

Etkinliğin Amacı: Sokakta yaşayan hayvanların da korunmaya ve bakıma ihtiyacı olduğunu kavratmak. İnsanların onlara yardım edebileceğini kavratmak. Duygu, düşünce ve isteklerini resim yoluyla anlatmalarını sağlamak.

Etkinlik No: 14

Etkinliğin Adı: Sizi Herkes Tanısın!

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Dr. Sait TONG (Proje yürütücüsü)

-Özden CAN (Uzman)

-Ayşen GÜLEN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Duyduğunu, öğrendiğini, bildiğini sözlü ve resim yoluyla aktarma becerisi kazandırmak. Grup çalışması yapma alışkanlığı kazandırmak. Sokakta yaşayan canlılara karşı duyarlı davranmalarını sağlamak. Bu hayvanlarla doğru iletişim kurma becerisi kazandırmak. Çarpık kentleşmenin kuşların ve diğer canlıların yaşama haklarını yok ettiğini vurgulamak. Bu dünyada ve özellikle yakın çevremizde başka canlıların da olduğunu kavratmak.

Etkinlik No: 15

Etkinliğin Adı: Senin Yerinde Olsaydım!

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Dr. Sait TONG (Proje yürütücüsü)

-Özden CAN (Uzman)

-Ayşen GÜLEN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Duyduğunu, öğrendiğini, bildiğini drama yoluyla aktarma becerisi kazandırmak. Grup çalışması yapma alışkanlığı kazandırmak. Sokakta yaşayan canlılara karşı duyarlı davranmalarını sağlamak. Bu hayvanlarla doğru iletişim kurma becerisi kazandırmak. Çarpık kentleşmenin kuşların ve diğer canlıların yaşama haklarını yok ettiğini vurgulamak. Bu dünyada ve özellikle yakın çevremizde başka canlıların da olduğunu kavratmak.

Etkinlik No: 16

Etkinliğin Adı: Müzikle Anlatıyorum

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Duyduğunu, öğrendiğini, bildiğini müzik yoluyla aktarma becerisi kazandırmak. Grup çalışması yapma alışkanlığı kazandırmak. Neleri öğrendiklerinin farklı bir metodla tespit edilmesini ve pekiştirmeye yönelik bir şarkı oluşturulmasını sağlamak.

Etkinlik No: 17

Etkinliğin Adı: Biz Neler Öğrendik? Neler Yaptık?

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri:

-Özden CAN (Uzman)

-Yıldız YİĞİT (Uzman)

-Ayşen GÜLEN (Uzman)

-Dr. Ebru TONG (Uzman)

-H. Gökhan ÖZDEMİR (Rehber)

-Hasan PAŞALI (Rehber)

-Şeniz TURAN (Rehber)

Etkinliğin Amacı: Duyduğunu, öğrendiğini, bildiğini farklı yol ve yöntemler kullanarak planlama  becerisi kazandırmak. Grup çalışması yapma alışkanlığı kazandırmak. Sokakta yaşayan canlılara karşı duyarlı davranmalarını sağlamak. Bu hayvanlarla doğru iletişim kurma becerisi kazandırmak. Çarpık kentleşmenin kuşların ve diğer canlıların yaşama haklarını yok ettiğini vurgulamak. Bu dünyada ve özellikle yakın çevrenizde başka canlıların da olduğunu kavratmak.

Etkinlik No: 18

Etkinliğin Adı: Anneme Babama Öğretiyorum

Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Tüm proje ekibi

Etkinliğin Amacı: Duyduğunu, öğrendiğini, bildiğini farklı yol ve yöntemler kullanarak başkalarına aktarma becerisi kazandırmak. Grup çalışması yapma alışkanlığı kazandırmak. Bu dünyada ve özellikle yakın çevremizde başka canlıların da olduğunu kavradıklarını görmek ve ailelerini de bu konuda bilinçlendirmek.


 

 logo6.png