ana1.png

logo6.png


Projenin amacı, günümüzde kentsel yapının bir parçası halini almış olan sahipsiz hayvanlar ve yaban hayatı ile ilişkilerimiz konusunda farkındalık yaratmaktır. Proje kapsamında sahipsiz hayvanların gözlemlenmesi, insanlarla ilişkileri, kent yaşamındaki pozisyonları ve karşılıklı etkileşimler değerlendirilecektir. Kent yaşamında hayvan nüfusu yönetiminin önemine ilişkin bulgular örneklenecektir. Sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının yalnız belli gruplarca değil herkesçe bilinmesi amaçlanmaktadır. Bu bilinçle yetiştirilecek yeni nesiller sayesinde sahipsiz hayvan sayısının azaltılması yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. Ayrıca, plansız yapılaşmanın arttığı günümüzde, doğa koruma alanları içinde önem arz eden ve yaban hayatını içinde barındıran sulak alanların tanıtılması sağlanacaktır. Kentle iç içe yer alan bu doğa güzellikleri ve içerisinde yaşayan canlıların bir bütün olduğu anlatılacaktır. Böylece şehir yaşamında sanal dünyaya mahkûm yetişmekte olan nesillere, bulundukları ortamda yalnız olmadıkları hususu anımsatılacaktır. Birbirleri ve diğer canlılarla yaşadıkları ortamı paylaşma duygusunu pekiştirmeleri sağlanacaktır. Ben duygusu çevresel koşulları, doğa güzelliklerini hiçe sayacak şekilde gelişmiş yanlış örnekleme olan insanlardan etkilenmek yerine, edindikleri deneyimlerle ilerideki yaşamlarında çevreye daha duyarlı ve bilinçli insanlar olarak yetişeceklerdir. Bulundukları grup çalışmaları sırasında alacakları eğitimle çevrelerindeki insanları etkilemek için nasıl örnek olmaları gerektiği öğretilecektir. İleriye yönelik sağlam temellerin atılmasının çevre eğitimlerinde ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle hedef kitle olarak okul öncesi dönem öğrencileri ve onların öğretmenleri seçilmiştir.


Konak Belediye Başkanlığı yürütücülüğünde MEB Özel Olgu Anaokulu ve İzmir Veteriner Hekimler Odası ortaklığı ile gerçekleştirilen bu proje TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı (4004) kapsamında desteklenmektedir.


 logo6.png